nieuws

Restauratie Haags gemeentemuseum en Koninklijke schouwburg kost f. 92 mln

bouwbreed

Het Haags Gemeentemuseum van Berlage en de Koninklijke Schouwburg van o.a. Pieter de Swart zijn aan ingrijpende onderhoudsbeurten toe. Daarbij is voor beide gebouwen een aanpassing van de installaties nodig. Er wordt verder uitgegaan van het oorspronkelijke concept van de architecten. Te zamen verwacht men f. 92 miljoen nodig te hebben.

Het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag heeft twee studies naar de toestand van beide gebouwen ingesteld. In circa twee maanden moet een beleidsonderzoek het beeld verbreden en keuzes voor het gemeentebestuur mogelijk maken.

De Haagse schouwburg is kort geleden spraakmakend onder handen genomen door de Belgische architect Charles Vandenhove, die met zijn ingrijpende renovatie van de hal de voorbouw vorm gaf.

Discussie

Maar de zaal van de schouwburg is al jaren aan een grote beurt toe. Inmiddels zijn discussies over een grotere toneelmond met bredere lijst verstomd, omdat Den Haag voor specifieke voorstellingen inmiddels over alternatieve zalen beschikt. De klassieke vorm van de zaal voordoet uitstekend, behoudens de storende verlichtingsbatterijen aan de markantste loges.

Naast andere installaties rond het podium vormt vooral de belichting een knelpunt, waardoor de zaal niet aan redelijke hedendaagse eisen voldoet. Ook is een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk. Daarmee is naar verwachting een periode van 16 maanden sluiting nodig en een investering van f. 32 miljoen.

In de commissie van onderzoek participeerde Mart van Schijndel en de specialist Mackintosh uit Engeland voor podiumtechniek.

Gemeentemuseum

Voor het Gemeentemuseum is een ingrijpend herstel nodig van de verschillende installaties. De commissie van onderzoek, waarin architectenbureau Braaksma en Roos participeerden, wil daarin zoveel mogelijk naar het oorspronkelijke concept van Berlage terug, niet alleen op restauratieve gronden als wel om bouwfysische redenen.

De voortdurende omslag in museale opvattingen maakten in de jaren vijftig een hokjesachtige indruk met veel tochtdeuren, die daarop werden verwijderd. Nu acht men zulke ruimten intiem en verwacht men bouwfysische problemen beter het hoofd te ke bieden met herstel in oude staat.

Berlagegebouw

Gesproken wordt nu ook van een compact museum dat geheel in het Berlagegebouw uit 1935 ondergebracht zou moeten worden. De Schamhartvleugel zou gesepareerde uitbouw toelaten tot een nationaal muziek historisch documentatiecentrum, dat ontdaan van de glazen verbindingsgang zelfstandig zou ke functioneren. Maar dat compacte museum wordt dan toch weer zo klein, dat gezocht is naar uitbreiding van een expositieruimte onder de binnenhof. Dat levert een extra vloeroppervlak op dat betrekkelijk goedkoop blijkt omdat ontsluitende trappehuizen naar de kelders reeds voorhanden zijn. Daarnaast is een beter leidingenbeloop mogelijk.

Bij de museumstaf heeft de mening postgevat, dat het gebouw eigenlijk het belangrijkste object uit de museale verzameling is. Dat maakt een ingrijpende onderhoudsbeurt nodig. Schrijnend voorbeeld daarvan is dat lampen in de kap slechts vervangen mogen worden door mensen die speciaal worden gekleed tegen de invloed van asbestdeeltjes die er voorkomen.

Met twee maanden verwacht het gemeentebestuur een gedetailleerd onderzoek waarin alternatieven om beide gebouwen onder handen te nemen worden afgewogen. Op grond van dat onderzoek hoopt men tot restauratie te komen.

Reageer op dit artikel