nieuws

Rasenberg: Uitdaging voor aannemers Overheid laat steeds meer aan bedrijfsleven over

bouwbreed

De overheid laat steeds meer aan het bedrijfsleven over. Dit durft zij aan omdat ze weet dat in veel bedrijven naar een optimale kwaliteit wordt gestreefd. Dat is de ervaring van Kees de Groot, algemeen directeur, en Geert Aerts, directeur, van Rasenberg Beheer in Breda.

Rasenberg, oorspronkelijk wegenbouwer, maar nu ook actief in andere disciplines, heeft veel te maken met de overheid, zowel op rijks, provincie als gemeentelijk niveau. De verhouding is veranderd, zo tonen de beide directeuren aan. “Vroeger had je wel eens het gevoel dat er twee partijen waren, die met elkaar de strijd aanbonden om te kijken wie er zou winnen. Dat ging ten koste van het werk. Nu groeit steeds meer het besef, dat je het met elkaar moet maken om de beste resultaten te verkrijgen.” De tijd van de bevoogdende en toezichthoudende overheid is voorbij; dat is niet meer haalbaar en betaalbaar. “Als de overheid zich terugtrekt betekent dat wel een uitdaging van de aannemers. Zij zullen moeten zorgen voor de kwaliteit, waarop de opdrachtgever rekent.”

Nu is het nog vaak zo dat de opdrachtgever bestek en tekeningen maakt en vervolgens aanbesteedt. Na de aanbesteding houdt men toezicht op het werk en brengt men desgewenst correcties aan. “Maar deze gang van zaken verandert. De overheid gaat bijvoorbeeld zeggen: We willen graag een weg van A naar B. Komt u maar met een ontwerp en een prijs voor aanleg en onderhoud. U voert zelf het toezicht uit. Dat betekent meer verantwoordelijkheid voor de ondernemer, die moet zorgen voor hoge kwaliteit.” Voor die kwaliteit probeert Rasenberg te zorgen: “We hebben al aardig wat certificaten binnen en we ke onze opdrachtgevers een kwaliteitsplan aanbieden.”

Omzet

Rasenberg, driekwart eeuw geleden door Willem Rasenberg opgericht, heeft in totaal een omzet van om en nabij de f. 70 miljoen. Het grootste deel wordt behaald door Rasenberg Wegenbouw BV met naast het hoofdkantoor in Breda rayonkantoren in Rotterdam, Krabbedijke, Eindhoven en Breda. “Op het gebied van de wegenbouw nemen we alles aan: van het maken van erf verhardingen tot het aanleggen van een autosnelweg. We hebben een eigen asfaltcentrale en een deelneming in een asfaltcentrale in Schiedam. Vanuit Brabant werken we ook in Belgie en Duitsland. We zijn in het buitenland begonnen in opdracht van Philips, een van onze oudste en grootste particuliere klanten. Daardoor leerden we de markt, de gewoontes en regelgeving kennen. Want over het algemeen duurt het lang eer je ning af weet te dwingen: het geeft je bepaald geen voorsprong als je buitenlander bent. Maar als men eenmaal weet wat ze aan je hebben dan word je gerespecteerd en kom je aan de bak.”

Platte organisatie

De leiding van Rasenberg houdt van een platte organisatie. “We leggen grote verantwoordelijkheden bij onze medewerkers en onze rayonindeling maakt dat onze mensen vlak bij de klanten staan. Ze kennen veel van onze opdrachtgevers persoonlijk. Ook in het bedrijf heerst de cultuur van een familiebedrijf, waarbij we informeel met elkaar om gaan. Er komen hier dan ook langdurige dienst-verbanden voor. Zo heeft in januari Jo de Crom ons jubileumlogo onthuld, omdat hij al veertig jaar bij ons is.”

Activiteiten

Die ‘familiecultuur’ heeft tot gevolg dat Rasenberg maar zeer moeilijk tot het ontslaan van medewerkers komt. “Als het in de winter slap is in de wegenbouw proberen we de mensen aan het werk te houden in bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding of met transportwerkzaamheden. Of bij de verwerking van bouw- en sloopafval of het werken aan stortplaatsen, ook twee activiteiten van Rasenberg Wegenbouw.” Daarbij komt dat Rasenberg uitgegroeid is tot een concern dat veel meer op het programma heeft staan dan alleen wegenbouw en dat heeft niet alleen spreiding van risico tot voordeel maar ook biedt het de mogelijkheid personeelsleden van de wegenbouw tijdelijk bij een andere werkmaatschappij onder te brengen. Zo is er een Rasenberg Bouw BV, voortgekomen uit de wegenbouw, maar op het ogenblik voert het naast betonwerken ook utiliteitspoen als produktiehallen met kantoren uit.

Andere werkmij.

Een vrij jonge loot aan de Rasenberg stam is Rasenberg Milieutechniek BV, die verontreinigde grond onderzoekt en reinigt. “Een groeiende markt met veel toekomst,” meent de leiding. Rasenberg heeft al ongeveer twintig jaar als ‘nevenactiviteit’ de aanleg van kabels en leidingen. Die activiteit in de ondergrondse infrastructuur heeft zo’n vlucht genomen dat ze is ondergebracht in een aparte werkmaatschappij Rasenberg Kabels en Leidingen BV. De laatste dochter, Raton Pijpleidingen, verdient het brood met het aanleggen van hoofdzakelijk bovengrondse leidingen voor onder meer de proces industrie. Daarnaast heeft het concern nog een flink aantal deelnemingen in verscheidene bedrijven met als activiteiten onder meer het winnen en exploiteren van zand, recycling van bouw- en sloopafval, de aanleg van wegmarkeringen, kraanverhuur, de exploitatie van mobiele puinbrekers, en het reinigen van ZOAB.

Het 75-jarig bestaan wordt dezer dagen gevierd. Vorige week vrijdag was er een receptie voor de relaties. Deze week wordt in de Efteling een feest voor de medewerkers gegeven. En verder is er een speciale uitgave van het personeelsblad waarin vooral aan de hand van foto’s op het jubileum wordt ingegaan.

Ing. C. de Groot, algemeen directeur van Rasenberg Beheer in Breda

Directeur G.J.F. Aerts.

Rasenberg Wegenbouw bezig met de reconstructie van de Zuidelijke Rondweg Breda.

Vuilverwerking op de regionale stortplaats in Zevenbergen.

Reageer op dit artikel