nieuws

Produktie Ahlmann-zwenkladers gaat normaal door

bouwbreed Premium

“De fabricage van bouwmachines bij Ahlmann Maschinenbau GmbH, Rendsburg vindt normaal voortgang. Ook de levering van onderdelen zal in de toekomst op eenzelfde wijze gebeuren zoals tot nu toe heeft plaats gehad. Van onzekerheid omtrent het voortbestaan van de fabriek van zwenkladers is geen sprake.” Aldus dr. W. Zimmermann, directeur van dit Duitse machine produktiebedrijf, naar aanleiding van de reactie van de Nederlandse bouwmachinewereld op de berichtgeving over de faillissementsaanvraag door de moederorganisatie Ahlmann GmbH& Co. KG.

Op 15 maart is door de directie van de ondernemersgroep Ahlmann GmbH & Co. KG Rendsburg faillissement aangevraagd. Als reden daarvoor worden genoemd de problemen binnen enkele tot de groep behorende bedrijven als gevolg van internationale structurele overnames, de economisch slechte situatie alsmede de zorgelijke concurrentiepositie als gevolg van de ontwikkelingen op de valutamarkt. De onder het dak van Ahlmann GmbH & Co. KG opererende bedrijven zijn Ahlmann-Carlshieuwette, Ahlmann Maschinenbau, Ahlmann Sondermaschinen und Werkzeuge, Ahlmann Sanitedrijvenr en Ahlmann Elektronik.

Enkele jaren geleden zorgden deze bedrijven met 1100 medewerkers nog voor een omzet van ruim DM 200 miljoen. In het bijzonder Ahlmann Carlshieuwette, de gieterij, is in de problemen geraakt nadat de markt van gietprodukten naar Oosteuropese afnemers voor het grootste deel wegviel.

Daartegenover kon Ahlmann Maschinenbau GmbH, de in Europa als marktleider geldende producent van zwenkladers, vanaf 1991 tot nu de produktie met ongeveer 75% opvoeren. Terwijl de Duitse bouwmachineindustrie in 1993 na drie jaren van explosieve groei de eigen markt met 25 tot 40% zag terugvallen, wist de Rendsburgse machinefabrikant de omzet op het niveau van 1992 te stabiliseren. In 1994 verwacht Ahlmann zo’n 700 oeten 800 machines te produceren, ongeveer het niveau van vorig jaar.

Gezond

Ondanks de berichtgeving in Cobouw van 22 maart dat de faillissementsaanvrage van de Duitse Ahlmann groep, naar verluidt, geen gevolgen heeft voor Ahlmann-Maschinenbau en de produktie van zwenkladers, wordt op de Nederlandse markt druk gespeculeerd omtrent de toekomst van de fabriek in Rendsburg. In reactie daarop zegt de heer Zimmermann dat momenteel nog wordt onderhandeld met twee serieuze gegadigden over overname van dit gezonde bedrijf en dat “de produktie van de machines onverminderd door gaat”. Mochten de gesprekken niet de gewenste resultaten opleveren dan zal Ahlmann Maschinenbau als zelfstandige onderneming verdergaan.

Vertrouwen

Zimmermann zegt het overigens te betreuren dat de Nederlandse importeur Ahlmann Nederland BV te Ammerzoden die de zwenkladers in Nederland grote bekendheid heeft gegeven, in een adem met Ahlmann GmbH & Co. KG wordt genoemd. Op de naam na en de verkoop van de Ahlmann zwenkladers, heeft dit zelfstandige importbedrijf niets gemeen met de Duitse organisatie. De heer A. van den Oord, directeur van de Brabantse importonderneming, heeft van de fabriek voor eenzelfde naamvoering mogen kiezen.

Dit als waardering voor zijn activiteiten op de Nederlandse markt. Ondanks de reacties uit Nederland op de situatie in Duitsland is Ahlmann Maschinenbau-directeur Zimmermann er ten volle van overtuigd dat de Nederlandse gebruikers het vertrouwen in het Ahlmann-produkt zullen behouden.

Reageer op dit artikel