nieuws

Personeel stelt ultimatum SFB-directie smeekt om besluit over Arbodienst

bouwbreed

In een brandbrief aan ‘partijen bij de cao voor het bouwbedrijf’ heeft het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid gevraagd eindelijk eens een beslissing te nemen over de arbodienstverlening in de bouw. Zolang een beslissing uitblijft, tast een deel van het SFB-personeel in het duister over hun werkgelegenheid.

Niet bekend

En dat allemaal om “niet in te breken in de onderhandelingen”, zoals ons werd verzekerd. Kennelijk is men bang een der partijen voor het hoofd te stoten in wat toch langzamerhand een delicate kwestie is geworden.

Geldkwestie?

Hoewel geen der partijen enige klaarheid wenst te verschaffen, mag bekend worden verondersteld dat de bouwbonden een eigen Arbodienst voor de bouwnijverheid wel zien zitten.

Behalve de inbreng van een deel van de activiteiten van Aboma (voor de veiligheidsaspecten) en de Bedrijfsgezondheidsdiensten (voor de gezondheidsaspecten) zou ten behoeve van de controles van het ziekteverzuim een deel van SFB-personeel , dat nu dreigt zijn baan aan te verliezen, ke worden ingeschakeld. Niet zo zeer de organisatie van de beoogde deskundige dienst zou,naar wij vernamen, het grootste struikelblok zijn als wel de met deze nieuwe dienst gemoeide financien.

Het is logisch dat onder het SFB-personeel, zoals de directie schrijft “van hoog tot laag ongerustheid is ontstaan over de recente ontwikkelingen met het oog op de arbodienstverlening. Daarbij spelen zorgen om de werkgelegenheid en de continuussenteit van de SFB-organisatie een grote rol”, aldus het SFB-bestuur, die partijen bij de cao voorts laat weten “deze zorgen tot de zijne te maken”.

Minder ongerustheid valt aan te treffen onder het personeel van de indirect betrokken Aboma-organisatie. “Maar er wordt wel met enige spanning gewacht op de definitieve beslissing”, aldus directeur J. Pasmooij.

Werk Aboma zeker

De werkgelegenheid van de 75 personeelsleden van Aboma loopt in geen enkel geval gevaar of er nu een eigen arbodienst voor de bouwnijverheid komt of niet. Aboma biedt de bouwnijverheid toch al een breder pakket dan in het kader van de arbo-dienstverlening wordt vereist. Bovendien zijn de afnemers van haar diensten er al aan gewend dat men er voor dient te betalen, zo vernemen wij voorts.

“Aboma heeft er nooit een geheim van gemaakt graag in te stappen op samenwerking in het kader van de arbo-dienstverlening en natuurlijk is het voor ons relevant wie daarbij onze partner zou ke worden”, aldus de Aboma-directeur, “maar zo belangrijk voor het personeel als dat bij het SFB is dat dus niet”.

Overigens vindt hij “het niet van kracht getuigen dat dit ei nog altijd niet door de partijen in de bouw is gelegd”.

Zoals Cobouw dinsdag meldde dreigen er acties bij het SFB als het personeel niet uiterlijk donderdag via de Ondernemingsraad te horen krijgt hoe het met de werkgelegenheid op termijn is gesteld. Ook de vakbonden eisen de nodige informatie nu is gebleken dat door het wegvallen van de afdeling ziektewet van het SFB veel werkzaamheden vervallen. In totaal zouden ruim 340 arbeidsplaatsen verdwijnen. Tot voor kort achtte de SFB-directie het mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen, maar nu ziet het er naar uit dat er toch 155 mensen uit moeten.

Deskundige dienst

Al sinds mei vorig jaar wordt er in de bouwnijverheid door partijen bij de cao gepraat over hoe na het inwerkingtreden van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim de arbodienstverlening er zou moeten uitzien. Volgens de SFB-directie zou bij een specifiek voor de bouw in het leven te roepen deskundige dienst een groot deel van het elders overbodig geworden personeel aan het werk worden gezet.

Het ziet er niet naar uit dat de SFB-directie de Ondernemingsraad en de betrokken vakbonden de Unie BHLP, de VHP en de dienstenbonden van FNV en CNV voor donderdag gerust zal ke stellen.

Reageer op dit artikel