nieuws

Overheid financiert preventie van bouw- en sloopafval

bouwbreed

De overheid steunt de introductie van nieuwe technieken voor kwalitatieve en kwantitatieve preventie van bouw- en sloopafval. Dat gebeurt via het programma Milieutechnologie van de ministeries van VROM, verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Novem beheert dit programma.

De gelden dienen voor de ontwikkeling van milieutechnologieen voor en door het bedrijfsleven. Dit jaar geeft het programma aandacht aan de preventie van afval op de bouwplaats, bij nieuwbouw en renovatie. Aandacht gaat verder uit naar preventie van sloopafval. Voor deze gebieden wordt gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe verbindingstechnieken.

Te denken valt verder aan selectieve sloop en aan het scheiden van sloopafval. Zachte steenachtige materialen en isolatiematerialen vormen knelpunten in de bouwketen. Dat geldt dus ook voor de scheiding en nascheiding uit het sloopafval. Meer aandacht dient verder uit te gaan naar een nauwkeuriger selectieve sloop van teer- en niet-teerhoudend asfaltbeton. Dit jaar komt er geen subsidie voor het be- en verwerken van bouw- en sloopafval, voor de technologische ontwikkeling voor de inzet van nieuwe en minder milieubelastende materialen en voor analysemethoden voor het bepalen van vervuilingen in (deel)stromen.

Nadere inlichtingen verstrekt de Novem via telefoon 030-363439 of fax 030-316491.

Reageer op dit artikel