nieuws

Onderzoek van Arbeidsinspectie toont aan: Meeste bouwliften in Nederland onveilig

bouwbreed

Bijna 18000 van de ongeveer 20000 in Nederland in gebruik zijnde bouwliften vertonen technische gebreken en/of voldoen niet aan de strenge veiligheidseisen. Dit blijkt uit de nog niet openbaar gemaakte resultaten van een vorig jaar door de Arbeidsinspectie uitgevoerd landelijk inspectiepo.

In het kader daarvan werden 902 liften op bouwplaatsen gecontroleerd. Dat leverde 3621 overtredingen op: ruim vier per bouwlift. Een groot deel ervan is overigens toe te schrijven aan menselijk falen.

De actie van de Arbeidsinspectie vloeide voort uit het door overheid en sociale partners voor de bouw afgesloten arbo-convenant. Volgens landelijk coroterdinator ing. G.P.M. Leenders was het controleren van bouwliften geen eenvoudige zaak, omdat de bouw een nogal zwervende bedrijfstak is. Overigens betrof het onderzoek uitsluitend de goederenbouwliften. Pannenliften zullen binnenkort in het kader van een andere campagne worden gecontroleerd op gebreken.

Van de resultaten van het bouwliften-po is hij best wel geschrokken. Maar anderzijds heeft hij daarvoor ook wel een f. gedeeltelijkef. verklaring. “De bouw is sterk afwachtend. Dat hebben we bij eerdere campagnes met betrekking tot bouwketen, staalbouw en bitumineuze dakbedekking al vastgesteld. Men wacht tot wij komen en zeggen wat er aan aanpassingen moet worden doorgevoerd. En daaraan geven bedrijven dan ook wel moeiteloos gehoor”, vertelt hij.

Afspraak

Totaal werden 902 bouwliften direct op het werk gecontroleerd. Omdat de gemiddelde aannemer al gauw drie tot vier van die machines bezit, werd met hen afgesproken dat bij het constateren van tekortkomingen ook de overige f. elders in gebruik zijndef. bouwliften zouden worden aangepast conform de voorschriften van NEN 1080.

Uiteraard werd altijd nagegaan of die afspraak ook daadwerkelijk is nageleefd. Door het hanteren van deze werkwijze zijn eigenlijk dus in een periode van vijf maanden totaal 4000 bouwliften aangepakt. Door de Arbeidsinspectie werd bij het direct inspecteren van bouwliften gekeken naar drie hoofdelementen: in hoeverre voldaan werd aan de al uit 1988 daterende norm NEN-1080, hoe de opstelling en het gebruik waren en in hoeverre machines jaarlijks zijn onderzocht en gekeurd door daartoe gespecialiseerde instellingen als Aboma, Liftinstituut of materieeldienst van het eigen bedrijf. Wat de NEN-norm betreft werden overtredingen vastgesteld bij opschriften (478), kabel (274), wagen en platform(503), vanginrichting (292) en elektrische installatie (209).

Ten aanzien van opstelling/gebruik signaleerde de Arbeidsinspectie tekortkomingen bij plaatsing (210), afslagen, schakelaars, sluitboom (530), bedieningspaneel (252), gebruik en onderhoud (130), controle (55), voorlichting en instructie (101).

In 580 gevallen bleek niet te zijn voldaan aan het jaarlijks verplicht onderhoud. Het technisch dossier van deze bouwliften was volstrekt ontoereikend.

Stilgelegd

In 72 gevallen moest overigens worden overgegaan tot het stilleggen van bouwliften. Die verkeerden in dermate slechte staat dat gebruik ervan niet langer werd toegestaan. “Al bij de eerste controle viel de roest er van alle kanten af. De machines vormden een direct gevaar voor mens en werkomgeving”, verklaart hij.

In 683 gevallen waarin tekortkomingen werden geconstateerd bood de Arbeidsinspectie f. overeenkomstig het handhavingsbeleidf. bedrijven de mogelijkheid verbeteringen aan te brengen. Elke afspraak werd schriftelijk bevestigd. Volgens Leenders betrof het meestal gebreken die vrij eenvoudig waren te verhelpen.Vervolgens werd gecontroleerd wat er van de afspraken terecht was gekomen. Dat resulteerde tenslotte in 36 waarschuwingen, omdat de bouwliften alsnog niet in orde bleken te zijn. Op een bouwplaats trof de Arbeidsinspectie een ruim dertig jaar oude lift aan. “Die machine ontbeerde elke veiligheidsvoorziening en had een heel slechte motor. Volstrekt ongeschikt voor gebruik. Doorgaans hebben bouwliften een economische levensduur van tien jaar”, aldus Leenders.

Volgens hem kon van 200 bouwliften niet worden vastgesteld in welk jaar ze gebouwd waren. Een herkenbaar jaartal ontbrak op deze machines.

Reageer op dit artikel