nieuws

NWR en NCIV: huisvesten asielzoekers ook zaak van particuliere verhuurders

bouwbreed

De Nationale Woningraad en het NCIV willen dat ook particuliere verhuurders als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hun steentje moeten bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Dat kan door 10000 woningen beschikbaar stellen.

De omvang van het huisvestingsprobleem van asielzoekers en statushouders vraagt om ingrijpende maatregelen, constateren NWR en NCIV. Het is daarom reeel om ook een beroep te doen op de grote particuliere verhuurders.

Nu komt veel op de schouders van de corporaties terecht. Zij hebben al 20000 woningen voor asielzoekers en statushouders beschikbaar gesteld en dat moeten er aan het eind van dit jaar 40000 worden. Voldoende is dit echter niet.

Een ‘substantiele bijdrage’ van de particuliere verhuurders is dus “noodzakelijk”, vinden de sociale verhuurders: “zeker nu er vrijwel geen alternatieven voorhanden zijn. De produktie van extra nieuwbouwwoningen komt niet voldoende van de grond. Er is zelfs sprake van een achterstand in de uitvoering van het f. toch al bescheidenf. reguliere bouwprogramma. En de bouw van wisselwoningen zal onvoldoende soelaas bieden.”

De koepelorganisaties vinden dat zij alle recht hebben om de particuliere verhuurders op hun maatschappelijke verplichtingen te wijzen. Immers: “Ook zij hebben met aanzienlijke rijkssubsidies tienduizenden woningen gebouwd.”

Namens de ruim duizend toegelaten instellingen zullen NWR en NCIV bij het kabinet aandringen op spoedige maatregelen. Bij die gelegenheid zal tevens worden gepleit voor een verruiming van de subsidie voor de bouw van wisselwoningen, zodat een totaal van 5000 kan worden gehaald.

ROZ

Directeur Paul Vismans van de Raad voor Onroerende Zaken reageert geussenrriteerd op de actie van de sociale verhuurders. Hij wijst erop dat over de opvang van asielzoekers al gesprekken zijn gevoerd met de ministeries van VROM en WVC, maar dat het toch de verantwoordelijkheid van de individuele belegger blijft om woningen beschikbaar te stellen. Wat overigens door een aantal beleggers en verzekeringsmaatschappijen ook is gedaan. En de Vereniging Huis en Eigendom heeft zijn leden, de kleine particuliere verhuurders inmiddels opgeroepen eveneens woningen beschikbaar te stellen.

De aangeboden woningen worden echter tot op heden niet afgenomen door de gemeenten. “Bij de gemeenten zit dan ook een belangrijk knelpunt. Wij hebben ons best gedaan. En als het rijk weer een beroep op ons wil doen, dan zullen we weer het gesprek aangaan. Ik dacht echter niet dat het op de weg van de corporaties ligt om dat te doen.”

Reageer op dit artikel