nieuws

NVK en Hogeschool Alkmaar sluiten overeenkomst

bouwbreed

De Nederlandse vereniging van Kitverwerkende bedrijven (NVK) en de Hogeschool Alkmaar (sector economie) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om gezamenlijk onderzoek, advies en informatieverstrekking ter hand te nemen.

Voor de branchevereniging NVK betekent de samenwerking dat de dienstverlening en advisering aan de aangesloten leden kan worden verbeterd, onder meer doordat ze gebruik kan maken van de faciliteiten van de hogeschool.

Voordeel

Voor de Hogeschool Alkmaar biedt de samenwerking het voordeel dat het contact met de branche wordt versterkt.

Op termijn wordt gestreefd om meer van dergelijke samenwerkingsovereenkomsten met (kleinere) brancheverenigingen aan te gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels