nieuws

NEI: hoge snelheidslijn is meer dan rendabel

bouwbreed Premium

De aanleg van de hoge snelheidslijn (hsl) van Amsterdam tot de Belgische grens via een apart trace gaat Nederland f. 5,4 miljard kosten. De kosten wegen echter fors tegen de baten op. De aanleg van de lijn is daarom vanuit maatschappelijk oogpunt rendabel. Zelfs nog wanneer de kosten van de aanleg 25% hoger uitvallen en de geschatte vervoersomvang met 25% daalt.

Dat blijkt uit een kosten/baten-analyse voor de hsl van het Nederlands Economisch Instituut (NEI). De analyse maakt deel uit van de concept-Planologische Kernbeskissing (PKB), waarover het Kabinet waarschijnlijk deze week een beslissing neemt .

Gezien de geschatte vervoersomvang zullen de aanlegkosten van de hsl in de periode tot 2015 ruim worden overtroffen door de baten. In 2030, een meer gangbare tijdslimiet voor een dergelijke kosten/baten-analyse, worden de aanlegkosten royaal door de baten overtroffen.

Het NEI tekent echter wel aan dat uitsluitend naar de exploitatie is gekeken en dat met een aantal positieve en negatieve baten geen rekening is gehouden. Bij de positieve baten moet worden gedacht aan de verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en de daaraan verbonden werkgelegenheid. Als negatieve batenposten worden de geluidhinder en de aantasting van het landschap genoemd.

De kosten/baten-analyse lijkt het kabinet een belangrijke steun in de rug te geven voor het aanleggen van een apart hsl-trace ten noorden van Rotterdam en ten zuiden verder naar Antwerpen; het zogenaamde ‘nieuwe-lijnen alternatief’. Uit de concept-PKB blijkt dit namelijk de voorkeur van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM te zijn. Aanstaande vrijdag, wanneer het Kabinet waarschijnlijk een beslissing neemt, zal blijken of ook de overige bewindslieden hier achter staan.

Een hsl die volgens het ‘nieuwe-lijnen-alternatief’ wordt aangelegd zal volgens de ministeries het beste ke concurreren met de auto en het vliegtuig, aangezien de reistijd het kortst is en er snelheden van 250 tot 300 kilometer per uur ke worden gehaald. “De internationale bereikbaarheid van Nederland per trein wordt aanzienlijk verbeterd, terwijl de ontwikkeling van Schiphol tot mainport door een goede bereikbaarheid per trein optimaal wordt ondersteund”, aldus de concept-PKB.

De keuze voor een apart trace heeft ook andere voordelen. Zo wordt de bestaande lijn Warmond-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht-Roosendaal ontlast en biedt het aparte trace mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van de binnenlandse treindienst.

Daarnaast kan de in Rail 21 voorziene uitbouw van het baanvak Den Haag Mariahoeve-Den Haag HS, evenals andere nog niet in Rail 21 opgenomen maar op termijn noodzakelijke verbeteringen, in de tijd naar achteren worden geschoven.

De concept-PKB voegt er nog aan toe dat het mogelijk zal zijn de aanleg van de hsl op aanvaardbare wijze in te passen.

Misleidend

In een reactie laat het Platform Hogesnelheidslijn (een overlegorgaan bestaande uit alle bestaande hsl-actiegroepen in Zuid-Holland en Brabant dat wil voorkomen dat er een nieuw trace wordt aangelegd) weten daar heel anders over te denken. Het wijst erop dat ook grote tijdwinst kan worden behaald wanneer er gebruik wordt gemaakt van hsl-materieel over bestaand spoor.

Bestaand spoor

“Dankzij Rail 21 ke straks met hsl-materieel snelheden worden gehaald van 160 tot 200 kilometer per uur. Dit is hard genoeg, want in Nederland zullen de afstanden tussen de diverse stations te kort blijken voor de door het ministerie beoogde 300 kilometer per uur”.

Het wijst er verder op dat in Frankrijk slechts 30% van het hsl-materieel over een speciaal daarvoor aangelegde lijn rijdt. De tgv in Frankrijk rijdt voor het grootste deel over bestaand spoor. “Het voordeel zit dus in de nieuwe trein en niet in een nieuwe lijn”, aldus het platform.

Het vindt de voorstelling van zaken van het ministerie, als zou de hsl een positieve bijdrage aan het milieu leveren, dan ook misleidend. “Prognoses wijzen uit dat mensen niet massaal overstappen van auto of vliegtuig naar trein. Een hsl verbetert daar niets aan. Ze veroorzaakt zelfs grote schade aan het milieu omdat ze door natuur- en stiltegebieden gaat.”

Reageer op dit artikel