nieuws

Negen Haagse zandsilo’s geen sta-in-weg meer

bouwbreed

Aan de Haagse Neherkade zijn de negen zandsilo’s, die daar al jaren stonden, verwijderd. De meeste krijgen elders een nieuwe bestemming, enkele andere worden gesloopt omdat ze te slecht zijn opnieuw te gaan functioneren.

Het weghalen van de silo’s was nodig met het oog op de ontwikkeling van het Laakhaven-gebied.

De negen silo’s dienden voor de overslag van zand vanuit een binnenvaartschip dat dagelijks een lading afleverde. Het overhevelen van het zand in de silo gebeurde door een kraan, die op een voor de installaties gelegen ponton stond. Het zand werd met vrachtwagens verder getransporteerd naar de uiteindelijke bestemming. Daartoe reden de vrachtwagens onder een silo. Door het openen van een klep in de silo viel het zand in de laadbak. Er werd bij de Haagse silo’s overigens nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen zout en zoet zand.

Doordat het Laakhavengebied een woon/werk-bestemming kreeg, was het noodzakelijk alle industriele activiteit uit het gebied te verbannen. Die werd verplaatst naar diverse bedrijventerreinen buiten Den Haag.

Woonblokken

De nieuwe plannen voor het Laakhavengebied voorzien in de bouw van woonblokken aan de Neherkade. Met het oog daarop moesten de silo’s verdwijnen. Twee ervan zijn eigendom van Rook Krimpen. De overige behoren toe aan de Haagsche Zand Combinatie, die gevormd wordt door Transverko BV, Jan Knijnenberg BV en de firma Heydra uit Rijswijk.

Drie silo’s verkeerden in een dusdanig slechte technische staat dat ze niet konden worden verplaatst. Die worden ter plekke gesloopt. De overige, nog wel te gebruiken silo’s, worden met een 150 tons kraan op een ponton gezet en weggevaren naar Alphen a/d Rijn, Rotterdam , de Zonweg in Den Haag (bij de vestiging van Transverko) en de handelskade in Rijswijk.

De Neherkade onderging al een verbetering in de verkeerscapaciteit als gevolg van verdubbeling van het aantal rijstroken. Dit had echter wel tot gevolg dat de silo’s opeens in de weg stonden. Het verkeer moest een slingerende beweging maken om de installaties te ontwijken. Bovendien moest het verkeer alert zijn op aan- en af rijdende zandwagens. Met het verwijderen van de zandtrechters komt aan die problematiek nu ook een einde.

De slechtste silo’s worden ter plekke gesloopt

Twee silo’s van Rook Krimpen per ponton op weg naar een nieuwe bestemming.

Nico Orie

Reageer op dit artikel