nieuws

Molenvereniging wil zeven miljoen extra

bouwbreed

De vereniging De Hollandsche Molen verwacht dat het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur jaarlijks f. 7 miljoen extra zal uittrekken voor de restauratie en het onderhoud van molens. Dat zei de voorzitter van de vereniging, C. de Groot, zaterdag in Den Haag tijdens de algemene ledenvergadering. De vereniging zet zich in voor het behoud van de Nederlandse molens. Er zijn zo’n duizend wind- en watermolens.

De Groot baseert zijn verwachting op recente uitspraken van minister D’Ancona naar aanleiding van een onderzoek naar de restauratiebehoeften van monumenten. In december, bij de presentatie van het zogeheten rapport Buitendijk, zei D’Ancona dat de molenwereld op bijzondere aandacht mag rekenen. Uit het rapport blijkt dat de komende veertien jaar, jaarlijks f. 10 miljoen aan de restauraties van molens moet worden besteed. Dat is nu minder dan f. 6 miljoen per jaar.

Het rapport laat ook zien dat molens – in weer en wind – onderhoudsgevoelige monumenten zijn. Ze moeten om de 25 jaar een restauratiebeurt ondergaan. Bij andere monumenten is dat eens in de vijftig jaar. Omdat goed onderhoud nu voorkomt dat in de toekomst grote restauraties nodig zijn, meent De Hollandsche Molen dat de huidige subsidie van f. 2,5 miljoen per jaar omhoog moet.

De minister werkt het rapport Buitendijk uit in een strategisch plan voor de monumenetenzorg dat in april verschijnt.

Reageer op dit artikel