nieuws

Minister moet advies serieus nemen

bouwbreed Premium

Minister Maij moet adviezen van provinciale overlegorganen waterkeringen beter op hun waarde schatten. Gedeputeerde staten van Zeeland vinden dat dit tot nu toe niet gebeurt.

De staten stellen voor dat de minister in de toekomst haar standpunt in vergaderingen van de vaste Kamercommissie van verkeer en waterstaat inbrengt, vergezeld van de visies vanuit de regio.GS noemen als voorbeeld voorstellen van de minister aan de Tweede Kamer over de handhaving van de kustlijn in de Tienhonderdpolder in Zeeuws-Vlaanderen. De bewindsvrouw wil daarvoor geen dam aanleggen, terwijl de provincie dat wel heeft aanbevolen.

Dit in tegenstelling tot Texel, waar bij wijze van proef wel een dam van 550 meter lengte komt. Maar een soortgelijk proefpo in Zeeuws-Vlaanderen haalde het niet door “onzekerheid over werking en effecten”.

GS hopen dat de minister alsnog inhoud wil geven aan het proefpo Tienhonderdpolder.

Reageer op dit artikel