nieuws

Milieuzorg voorwaarde maken voor aanbesteding

bouwbreed Premium

Milieuzorg dient in het bestek te staan. Wanneer dan blijkt dat bedrijven zich niet aan die voorwaarde houden, moet dat ertoe leiden dat ze buiten aanbestedingen vallen.

Zorg voor het milieu als standaard invoeren, vereist evenwel nog nadere studie. Het opnemen van deze regel zal echter weinig problemen veroorzaken in de bedrijven omdat er al voldoende mogelijkheden zijn voor het scheiden en verwerken van afval. In de praktijk blijkt dat zo’n maatregel geen hogere kosten met zich meebrengt, maar meer een verandering van houding vergt.

Pakweg drie jaar geleden werd de Bouw- en Houtbond FNV gevraagd deel te nemen aan een milieupo in Brabant. Volgens districtsbestuurder T. Rutten viel de uitvoering daarvan wat tegen en raakte het po op dood spoor. De bond wilde echter wel op eigen wijze participeren in een milieu-actie. Dat leidde tot een proefpo waarbij de werknemers direct betrokken raakten bij de milieuzorg. De provincie stemde met het voorstel in. Eerder sloot het bestuur een overeenkomst met de werkgevers over het scheiden van afval op alle bouwplaatsen. De praktijk in het Land van Cuyk viel enigszins tegen. In de twee jaar dat de proef met het scheiden van afval werd uitgevoerd bleek dat ongeveer de helft meedeed. De rest stortte net als anders alles in een bak.

Verbetering

Het bureau Milieu en Werk uit Tilburg, de Kamer van Koophandel en het Scholingsfonds FNV wilden in die situatie verbetering brengen en spraken bedrijven met een ondernemingsraad aan. Het ging hierbij volgens Rutten om ondernemingen die al wel iets aan milieuzorg deden maar nog niet volgens de voorschriften werkten. Aan dit po doen Bouwmaatschappij GPB uit Boxmeer mee, Hendriks Bouwbedrijven uit Uden, Aannemersbedrijf H. van Rijswijck uit Eindhoven en ReVaBo uit Oss. De activiteit loopt tot juli door. Nadien komen de deelnemers nog twee keer bijeen om te bezien welke resultaten men boekte en of er een vervolg moet komen.

Het po draagt de naam ‘Bouwafval, doe er wat aan’. Dat laatste gebeurt volgens Rutten door middel van scholing voor het personeel. Voorts wordt bekeken op welke wijze de werkgevers ke deelnemen. Vooralsnog tonen die zich positief. Bij de resultaten valt te denken aan betere plannen en meer voorlichting voor de omgang met klein chemisch afval. Voor de realisatie van voorbeeldpoen wordt ernaar gestreefd werknemers te betrekken bij het werkoverleg.

Preventie

Preventie valt volgens Rutten ook onder de noemer milieuzorg. Te denken valt hier aan een zorgvuldige omgang met schadelijke materialen en aan het verminderen van het water- en energiegebruik. Wanneer dat z’n weerslag in de praktijk krijgt is er al veel succes geboekt. In het verlengde daarvan levert het resultaat de werkgevers uiteindelijk geld op.

De Bouw- en Houtbond FNV presenteerde eerder met de Hout- en Bouwbond CNV, de stichting Natuur en Milieu, de provinciale milieufederaties, de Nederlandse Woonbond en de vereniging Milieudefensie het Milieupakket Woningbouw. Het gaat hierbij om een presentatie van haalbare maatregelen. Die houden verband met besparing van energie en water, verantwoord materiaalgebruik, beperking van bouw- en sloopafval en verbetering van het binnenmilieu. De inhoud van het hoofdstuk materiaalgebruik sluit aan op het basispakket duurzame woningbouw van de SEV.

Nadere inlichtingen over dit po verstrekt het Secretariaat Milieupakket Woningbouw via Postbus 520, 3440 AM Woerden.

Reageer op dit artikel