nieuws

Milieumaffia bij asbestsanering

bouwbreed

Bij asbestsanering in Nederland is sprake van een ware milieumaffia. Op grote schaal wordt de strenge regelgeving voor het verwijderen van asbest bij sloop- en renovatiepoen met voeten getreden. Uiterste voorzorg (zoals op de foto) is noodzakelijk, want asbest is een giftig, kankerverwekkend goedje. Er zijn uiteraard bedrijven die zorgvuldig met hun personeel omgaan. Maar er zijn ook heel veel knoeiers die snel rijk willen worden op een groeiende markt en geen middel schuwen om dat doel te bereiken. Ongeschoolden worden ’s ochtends vroeg bij stations opgepikt om, vaak zonder enige of uiterst minieme bescherming, aan het werk te worden gezet.

Ook zijn er opdrachtgevers die zelf aandringen op het achterwege laten van maatregelen om vertraging en kostenverhoging te voorkomen.

lees verder Week-Uit

Reageer op dit artikel