nieuws

Mijlpaal voor cursus ‘Hoogwerkerbediening’

bouwbreed Premium

Het honderdste certificaat, ten teken dat de cursus ‘Hoogwerkerbediening’ met succes is afgerond, werd dezer dagen uitgereikt aan de heer E.J. Huisman die werkzaam is bij Stork D.K.S. in Rotterdam. Dit betekende een mijlpaal in het bestaan van deze cursus die is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Gunco te Rotterdam en het onderwijskundig bureau Triam uit Papendrecht.

Beide zijn de eersten die een cursus op dit gebied verzorgen.

In de cursus komen o.a. aan de orde wat de mogelijkheden van de machine zijn en welke onderhouds- en controlewerkzaamheden men uit dient te voeren alvorens de machine in gebruik kan worden genomen. Veel aandacht wordt besteed aan de geldende veiligheidseisen en hoe men veilig en deskundig met dit soort materieel kan werken.

De cursus valt uiteen in een theoretisch en een praktisch gedeelte zodat de cursisten ook de feitelijke vaardigheden in de bediening ke opdoen.

Dat aan de cursus een steeds grotere waarde wordt gehecht, blijkt uit het feit dat een toenemend aantal bedrijven de eis stellen dat alleen mensen die in het bezit zijn van een certificaat hoogwerkers mogen bedienen.

Wekelijks

De heer Barendregt van Gunco: “We zijn in 1992 voorzichtig gestart maar reeds vanaf dit jaar is het noodzakelijk gebleken deze cursus wekelijks te organiseren. Daartoe hebben wij nu in onze nieuwe vestiging een theorielokaal en een oefenterrein ingericht. Bovendien ke wij door de samenwerking met Triam veel meer deelnemers plaatsen.”

De cursus is toegankelijk voor alle gebruikers van hoogwerkers.

Reageer op dit artikel