nieuws

‘Mer Betuwelijn moet voor tracebesluit compleet zijn’

bouwbreed

De beslissing over de Betuwelijn staat opnieuw onder druk. Volgende week zal de Eerste Kamer zich buigen over de Planologische Kernbeslissing (PKB). De betrokken partijen hebben inmiddels niet stilgezeten. De gemeenten Barendrecht en Zevenaar zijn er achter gekomen dat voor bepaalde gedeeltes van het trace geen milieu-effectenrapportage werd uitgevoerd.

Beide gemeenten hebben de Eerste Kamer inmiddels via een brief laten weten dat een en ander staatsrechtelijk niet klopt. Volgens de Wet Milieubeheer moet er namelijk eerst een mer plaatsvinden voordat er een beslissing kan worden genomen. Minister Maij en Alders hadden al eerder in de Tweede Kamer toegegeven dat er een vergissing was gemaakt met de mer’s voor een gedeelte bij Barendrecht. Het gaat in beide gevallen om stukken van het trace waar de voor de rest van de Betuwelijn geldende geluidsnorm van 57 dB(A) wordt overschreden. Tijdens het Tweede Kamerdebat zegden de beide bewindslieden daarom toe een beperkte aanvulling op de bestaande mer uit te zullen laten voeren. Ze tekenden daarbij aan dat, om stagnatie te voorkomen, dit pas zal gebeuren bij het tracebesluit dat volgt op de planologische kernbeslissing.

De Nederlandse Spoorwegen hebben inmiddels echter ontheffing aangevraagd voor 65 woningen bij Barendrecht, die een geluidsnorm krijgen van 65dB(A). B en W van Barendrecht vinden deze aanzienlijk hogere norm “een ongewenste interpretatie van het kabinetstandpunt”.

De gemeente merkt op al zwaar getroffen te worden door de verbreding van het bestaande spoor, de aanleg van de Betuwelijn en de hoge snelheidslijn. Ze vindt de gevraagde ontheffing dan ook onaanvaardbaar.

Barendrecht is verder ontevreden over de lengte van de betonnen overkapping van het trace. De gemeente was aanvankelijk uitgegaan van 1500 meter met beplante taluds. Uit het overleg met de NS heeft ze inmiddels begrepen dat de overkapping 1300 meter lang wordt en dat het spoor tien meter in de richting van de aangrenzende woonwijk wordt verschoven.

De gemeente Zevenaar heeft inmiddels laten weten dat als de senaat geen gehoor geeft aan de oproep voor het uitvoeren van de mer, ze naar de Raad van State stapt. Wanneer nodig zal zelfs een beroep op het Europese Hof niet worden geschuwd, zo dreigen B en W.

Reageer op dit artikel