nieuws

Markeren van weg is zwaar, ongezond en gevaarlijk

bouwbreed

Werken aan de weg blijkt geen pretje. Enkele weken geleden constateerde de Arbeidsinspectie dat de arbeidsomstandigheden in de wegenbouw nog veel te wensen over laten. Nu zijn de arbeidsomstandigheden van wegmarkeerders in opspraak. Volgens een onderzoek van de bouwbond FNV is dit werk “zwaar, ongezond en levensgevaarlijk”.

Wegmarkeerders klagen over hoofdpijn, slaperigheid, sufheid, duizeligheid, branderige ogen en geirriteerde handen, zo blijkt uit een enquete onder 400 wegmarkeerders van de bouwbond. Naast de enquete heeft de bond ook, samen met het Onderzoeks- en Adviescentrum Chemie Arbeid en Milieu, een onderzoek ingesteld naar samenstelling van de stoffen (chemicalien, verf, bindmiddelen) waarmee wegmarkeerders in aanraking komen en een groot deel van de klachten veroorzaken.

De resultaten van dit onderzoek liegen er niet om. Zo bevat wegenverf verbindingen als neopreen (kunstrubber) en bepaalde harsen die allergische huiduitslag veroorzaken. Andere stoffen in de verf werken bijtend op ogen en huid en veroorzaken irritatie van de luchtwegen. Wanneer deze dampen gedurende langere tijd elke keer weer worden ingeademd, kan er schade aan het centrale zenuwstelsel ontstaan wat in ernstige gevallen leidt tot depressiviteit en geheugenverlies. Korte blootstelling veroorzaakt echter al hoofdpijn, misselijkheid, keelpijn, duizeligheid etc. Een en ander verdwijnt spoedig weer wanneer er even rustig frisse lucht wordt ingeademd. Maar liefst 30 procent van de ondervraagde werknemers zegt dan ook regelmatig het werkt te moeten onderbreken om ‘lucht te happen’. Frisse lucht op de werkplek blijkt echter ver te zoeken aangezien het verkeer hoge concentraties ongezonde gassen en asbestvezels in de lucht brengt.

Minder alert

De slechte arbeidsomstandigheden zijn voor een belangrijk deel het gevolg van een opeenstapeling van factoren. Zo worden persoonlijke beschermingsmiddelen als het filtermasker (dat beschermd tegen inademing van de chemicalien) alsmede de gehoorbescherming zelden gebruikt omdat dit, zo blijkt uit de enquete, de wegmarkeerders het gevoel geeft dat ze minder alert zijn op het langsrazende wegverkeer. Vrijwel alle ondervraagde werknemers vinden dan ook dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden. Zo pleiten ze onder meer voor een volledige wegafzetting tijdens werkzaamheden aan de weg.

Ook aan voorzieningen op de werkplek blijkt het een en ander voor verbetering vatbaar. Een toilet is bijvoorbeeld nooit aanwezig, net zomin als een douche. Verder wordt er veelal geschaft in het bedrijfsbusje, de vrachtwagen of de eigen auto omdat in de ruimte waar verf en oplosmiddelen staan opgeslagen niet mag worden gegeten of gedronken. De bouw- en houtbond wil op grond van het onderzoek afspraken met de Nederlandse Vereniging van Aannemers in de Wegmarkering (Nevam) maken over onder meer de toepassing van gezondere verfprodukten. Hierover moet overleg gaan plaatsvinden met Rijkswaterstaat en de verfindustrie, zo vindt de bond. Rijkswaterstaat moet tevens betrokken worden in te nemen maatregelen om de veiligheid langs de weg te verbeteren.

Tot slot moeten er onder werknemers in de sector ‘arbopromotors’ worden aangesteld die worden bijgeschoold over arbeidsomstandigheden en bevorderen dat werknemers gezonder werken en de werkgever beter op de hoogte is van de problemen op arbo-gebied.

De bond wijst er verder op dat de werknemers ook zelf het een en ander ke doen. Zo zouden ze zich beter op de hoogte moeten stellen van de risico’s van verfprodukten., en zouden ze vaker een filtermasker moeten dragen wanneer er met verf wordt gewerkt. Ook ke ze er zelf zorg voor dragen dat chemische produkten apart worden opgeslagen. Tot slot raadt de bond de werknemers regelmatig de bedrijfsarts te bezoeken en arboscholing te volgen.

Het onderzoek van de bond wordt maandag officieel gepresenteerd op het hoofdkantoor in Woerden. Hier zullen ook vertegenwoordigers van de Nevam en de Arbeidsinspectie aanwezig om te reageren op de onderzoeksresultaten en de voorstellen van de bond.

Reageer op dit artikel