nieuws

MAC-waarden voor werkplek vastgesteld

bouwbreed

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij ministeriele regeling de wettelijke grenswaarden voor 96 stoffen op de werkplek vastgesteld. Het gaat hierbij om Maximaal Aanvaarde Concentraties (MAC).

Het zijn MAC-waarden voor niet kankerverwekkende stoffen. De regeling staat vermeld in de Staatscourant van 15 maart.

Reageer op dit artikel