nieuws

Lezingenmiddag over hoogbouw

bouwbreed Premium

Op 16 maart houdt de Stichting Dispuut Utiliteitsbouw (U-Dispuut) in samenwerking met de Stichting Hoogbouw een lezingenmiddag over hoogbouw. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft.

Er zijn drie sprekers. De eerste, N. McMahon van Ove Arup & Partners, behandelt het hoogste in beton uitgevoerde gebouw ter wereld, het Central Plaza te Hong-Kong. De tweede, ing. T. van Os van Otis BV, spreekt over de toepassing van liften in hoge gebouwen.

De derde is een specialist van Midwest Curtain Walls te Cleveland, Ohio, in de Verenigde Staten. Hij bespreekt de aspecten van de afbouw van hoge gebouwen.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het U-Dispuut, tel. 015-783042.

Reageer op dit artikel