nieuws

Leidse regio en provincie Zuid Holland maken plan: Ruimte voor 9000 huizen op vliegveld Valkenburg

bouwbreed

Op de plaats van het militair vliegveld Valkenburg ke maximaal 9000 woningen worden gebouwd.

Dit blijkt uit een brochure die door de Leidse regio samen met de provincie Zuid Holland is opgesteld en die volgende week aan de voorzitter en ondervoorzitter van respectievelijk de vaste kamercommissie voor Defensie en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening wordt overhandigd.

In de brochure, gemaakt door het Amsterdamse bureau ‘De Hoog, ontwerp + onderzoek’ wordt tevens de haalbaarheid van de verplaatsing van de luchtbasis Valkenburg uiteengezet. In de ogen van D. Halfwerk van de Leidse afdeling ruimtelijke ordening en stadsbeheer noodzakelijk omdat Defensie bij herhaling heeft aangegeven sluiting van het vliegveld ook uit financieel oogpunt onbespreekbaar te vinden.

Zoals bekend heeft de Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Alkemade, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze de luchthaven het liefst zo snel mogelijk wil bebouwen.

In de structuurvisie Leidse regio in ’92 werd al aangegeven dat woningbouw op die locatie zeer wenselijk is. De structuurvisie ging toen nog uit van de bouw van 5000 wonen.

Verantwoord

De Leidse wethouder voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Tj. van Rij, noemde in het verleden bebouwing van Valkenburg onontkoombaar. Vooral omdat de regio aan het Groene Hart grenst en het bouwen daarin aan banden is gelegd, is er sprake van een nijpend ruimtegebrek.

“Om onaanvaardbare keuzen als opschuiving van de grens van het Groene Hart te voorkomen dienen verantwoorde oplossingen te worden gezocht. Vanwege de hoge ruimtebehoefte in de Leidse regio en het zuidelijke deel van de Bollenstreek is het op termijn niet meer verantwoord om een zeer omvangrijke militaire faciliteit in een dicht verstedelijkt gebied in stand te houden”, aldus Van Rij destijds in Cobouw.

Ook de provincie is voorstander van sluiting van de vliegbasis. Beide kregen van Defensie bij herhaling nul op het rekest. Sluiting van de vliegbasis voor het jaar 2015 is volgens het ministerie niet mogelijk. Onlangs nog nam Defensie zelfs het besluit om de basis op te waarderen.

Uit de schetsen die het bureau De Hoog nu heeft gemaakt blijkt dat er ruimte is om maximaal 9000 huizen op de locatie te bouwen. Overigens is er volgens Halfwerk niet alleen plaats voor woningbouw maar blijft er ook genoeg ruimte voor recreatie over.

Bespreekbaar

Volgens hem moet de brochure vooral als middel worden gezien om verplaatsing van de basis bespreekbaar te maken. Tevens hopen de Leidse regio en de provincie Zuid Holland hiermee te bewerkstelligen dat de kwestie Valkenburg een rol bij de komende Tweede Kamer verkiezingen gaat spelen. Met die reden in het achterhoofd wordt volgende week de stedebouwkundige ideeen aan de Haagse politiek overhandigt. In Leiden zullen de politici Blauw en Lankhorst respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Vaste Kamercommissies voor Defensie en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening van de mogelijkheden kennis nemen.

Niet realistisch

Overigens gaat de Leidse wethouder Van Rij nog deze week langs de gemeenten Katwijk, Valkenburg en Wassenaar met als doel hen over de brochure in te lichten. De drie gemeenten maken zoals bekend geen onderdeel uit van de Leidse regio en zijn als zodanig dan ook niet bij de totstandkoming van de brochure betrokken geweest. Een woordvoerster van de gemeente Katwijk: “Wij vinden bebouwing van Valkenburg vooralsnog niet realistisch. Te vaak heeft Defensie gezegd dit niet bespreekbaar te vinden. In het huidige structuurplan waarover de raadscommissie zich deze week buigt gaan we ook niet uit van bebouwing. In ieder geval niet voor 2005.”

Reageer op dit artikel