nieuws

Kopers hekelen GIW-garantie en aannemerij: ‘Wat moet de bouw zonder kitspuit?’

bouwbreed

“Wat zou een aannemer zonder kitspuit zijn. Die uitvinding moet binnen de bouw als een godsgeschenk zijn ontvangen.” F. van Zeldert zegt het met een lach op zijn lippen maar bedoelt het bloedserieus. Met de regelmaat van de klok kreeg hij iemand van Nijhuis Bouw over de vloer die, gewapend met een kitspuit zijn splinternieuwe woning waterdicht trachtte te maken.

Zijn woning lekt niet meer, die van zijn buurman des te harder. Ondanks de bemoeienis van het GIW. “Het GIW”, verzucht deze, “is totaal incompetent.”

Zwolle-zuid, een in de afgelopen jaren uit de grond gestampte nieuwbouwwijk ligt er nat en zelfs een beetje troosteloos bij. Het is zo’n wijk die je tegenwoordig in iedere stad vindt: Fraaie nieuwbouwwoningen met aangelegde tuinen die op zonnige dagen liggen te wachten en de regen meer dan zat zijn. Zo ook G. van Dijken. Vooral omdat droog weer directe gevolgen voor zijn slaapkamer heeft. Sinds de oplevering van zijn eengezinswoning kampt Van Dijken met lekkages. Sijpelend water in de garage, druppelend water in de gang en de meest hardnekkige lekkage: die in zijn slaapkamer.

De feiten even op een rijtje. In december 1991 wordt de woning van Van Dijken, gebouwd door Nijhuis Bouw Zwolle en ontwikkeld door Interheem BV eveneens gevestigd in Zwolle, opgeleverd. Bij de oplevering ontdekt Van Dijken al direct vochtplekken. Wanneer hij de aannemer daarop wijst krijgt hij te horen dat het hier waarschijnlijk om bouwvocht gaat. Vreemd, vindt Van Dijken omdat hij, niet helemaal een leek in bouwland, altijd gedacht heeft dat bouwvocht nimmer voorkomt in de voor zijn woning gebruikte prefab gevel-elementen.

Nog diezelfde maand, dus in 1991, doet Van Dijken een klachtenmeldingsformulier van het Garantieinstituut Woningbouw (GIW) op de bus. Hij krijgt een standaardbriefje met de mededeling dat zijn klacht in behandeling is genomen.

Stil

Daarna blijft het stil. Van Dijken die eveneens een rechtbijstandverzekering op zijn woning heeft afgesloten doet hierop een beroep. De Das-rechtsbijstandsverzekering neemt de behandeling van de zaak over en bij het GIW wordt vervolgens actie ondernomen.

Bindend advies

Zo ook bij de poontwikkelaar Interheem BV die zich volgens Van Dijken, tot dat moment nog niet van zijn goede kant heeft laten zien. De projectontwikkelaar dirigeert regelmatig iemand van Nijhuis Bouw naar de lekke woning. “Prutswerk”, noemt Van Dijken de pogingen van de weliswaar goedwillende aannemer. Het GIW laat in de slaapkamergevel die onder een terras is gelegen een endoscopie maken. Dit vooral om de oorzaak van de steeds heviger wordende lekkages te achterhalen.

GIW wordt na herhaalde pogingen van tevergeefs herstel om een bindend advies verzocht. Intussen wordt de lekkage in de garage gestopt. De lekkage in Van Dijkens slaapkamer sleept zicht echter voort.

In november 1993, dus ruim twee jaar na de eerste klachtmelding, stuurt het GIW een bindend advies naar Van Dijken en Interheem BV. Daarin krijgt Interheem een maand de tijd om de klacht te verhelpen. Tevens wordt aangegeven op welke wijze.

Van Dijken denkt na het lezen van het bindend advies binnen een maand van zijn problemen af te zijn. Niets blijkt minder waar. Interheem reageert niet. Pas op de laatste dag voor het verstrijken van het termijn krijgt Van Dijken bericht van de poontwikkelaar. Daarin wordt gemeld dat door de slechte weersomstandigheden het bedrijf nog geen kans heeft gezien het bindend advies van het GIW op te volgen. Na de jaarwisseling zal, zo laat het bedrijf weten, contact met Van Dijken worden opgenomen. Namens Van Dijken stuurt de Das een brief op poten naar het GIW. Het Garantieinstituut reageert vervolgens met de mededeling de weersomstandigheden als reden voor het uitstel te ke billijken.

Onbegrijpelijk

Van Dijken: “Onbegrijpelijk. Het GIW ging gewoon voorbij aan het feit dat Interheem tot de laatste dag niet had gereageerd. Ik begreep er niets van.” Vervolgens escaleert de zaak. Van Dijken wil aanvankelijk niemand meer in zijn woning toelaten. Het GIW stuurt een briefje waarin hij wordt gewaarschuwd zijn garantie te verliezen. Uiteindelijk komt wederom iemand van Nijhuis Bouw de woning binnen om de lekkage te herstellen. Dit gebeurt volgens Van Dijken netjes, maar niet op de manier zoals door het GIW was voorgeschreven. De loodslabben, waaraan de lekkage wordt toegeschreven worden iets verlengd. Van Dijken lijkt verlost te zijn van de lekkages. Lijkt, want inmiddels is het weer gaan lekken. “Ik heb er schoon genoeg van”, zegt hij nu. “Van het GIW heb ik niets meer vernomen. Ik ben natuurlijk niet meer objectief maar het GIW is incompetent. En als ik in Cobouw dan de directeur Scholten lees die zegt dat het goed gaat met de klachtenafhandeling dan weet ik niet waar ik het zoeken moet.”

Avonturen

De avonturen van Van Dijken zijn voor de buurtbewoners die met soortgelijke klachten zitten een slecht voorbeeld. Overbuurman Van Zeldert kampte ook met lekkages. Na veel vijven en zessen en naar zijn zeggen “vele bezoekjes van mannen met de kitspuit” zijn zijn klachten verholpen. Alleen de manier waarop stemt hem niet tot tevredenheid. Bij zijn balkon is een rij stenen weggehaald en weer teruggeplaatst. Zelfs een leek kan zien dat dit op z’n zachtst gezegd niet netjes is gebeurd. “Ik moet daar nog steeds wat aan doen. Maar als ik zie hoe dat tussen het GIW en Van Dijken gaat dan zakt de moed mij in de schoenen. En dat geldt voor de meeste bewoners hier. Interheem volgt de bekende ontmoedigingstactiek gesteund door het GIW.” Van Dijken daaraan toevoegend: “Die GIW-garantie stelt niets voor.”

Interheem BV wast zijn handen in onschuld. J.W.E.van der Meiden, projectleider, zegt niets te weten van teruggekeerde klachten. “We hebben daar wel wat probleempjes gehad, maar die zijn nu opgelost. Niet? Dan moet Van Dijken dat melden. Mij hebben nog geen klachten bereikt. Kopers moeten zich gewoon melden dan kan ik actie ondernomen.”

Op de woorden van bewoners dat zijn bedrijf een ontmoedigingsbeleid zou voeren wenst Van der Meiden met de opmerking “beslist niet waar” verder niet in te gaan.

L.D. Hoekstra, hoofd technische zaken en hoofd arbitrage van het GIW zegt in een eerste reactie: “Je hebt altijd kopers die nooit tevreden zijn”. Er overigens haastig aan toevoegend dat dit “in dit geval” niet zo hoeft te zijn. Volgens Hoekstra dateert deze klacht nog van voor de grote reorganisatie. “Toen duurde het allemaal wat langer. Nu is dat ten goede veranderd.”

Squashballetje

Ook hij benadrukt dat Van Dijken weer aan de bel moet trekken en moet melden dat de lekkage nog steeds niet is verholpen. “Anders ke wij niets doen. Officieel weten wij niet beter dan dat het bindend advies naar tevredenheid is uitgevoerd.” Controleren doet het GIW niet. De bal ligt bij de koper. Van Dijken: “Ik voel mij net een squashballetjes dat tussen het GIW als muur en Interheem als speler wordt geslagen…”

Reageer op dit artikel