nieuws

KLIC-melding van kaart-vierkant naar kwadrant

bouwbreed

KLIC Nederland, in Utrecht, het Kabels en Leidingen Informatie Centrum , is een stichting waarin nutsbedrijven, overheden, particuliere bedrijven met ondergrondse belangen en waterschappen deelnemen.

KLIC geeft meldingen van voorgenomen graafwerkzaamheden door aan deze bedrijven en overheden. Met deze, gratis, dienstverlening, kan het stuktrekken van kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden voor een groot deel worden voorkomen. Nauwkeurigheid is hierbij echter een belangrijke voorwaarde. Om tot een zo goed mogelijke afstemming betreffende de graafplaats te komen werkt het KLIC met de zogenaamde KLIC-atlas, die tot op heden in kaartvierkanten van vierkante kilometers is verdeeld. Door een meer op de praktijk gerichte aanpassing is het KLIC nu in staat graafmeldingen per kwart vierkante kilometer, de zogenaamde kwadranten, aan te nemen. Zowel voor de kabel- en leidingbeheerders, als voor de gravers en voorbereiders is dit een belangrijke verbetering.

De nauwkeurigheid en zeker ook de efficientie zullen hierdoor aanmerkelijk toenemen.

Met kwadranten kan de kabel- en leidingbeheerder nauwkeuriger informatie verstrekken omtrent de graaflocatie. Bij het KLIC-bureau zijn transparante overlay’s verkrijgbaar voor gebruik in de huidige KLIC-atlas.

Reageer op dit artikel