nieuws

Kans op Vinex-convenant voor Rotterdam slinkt

bouwbreed Premium

De kans dat tussen het rijk en Rotterdam het Vinex-convenant wordt getekend slinkt met de dag. Een vorige week gehouden tweede informele overleg tussen de staatssecretaris drs E. Heerma en Rotterdamse topambtenaren is wederom vastgelopen op het te lage rijksbod.

In een uiterste krachtsinspanning proberen de betrokken (onderhandelings) partijen nu via een bestuurlijk overleg met de ministers Alders (Vrom) en Maij (V&W) de boot weer los te trekken. “Het rijksbod is nog steeds onacceptabel laag”, aldus de Rotterdamse wethouder Pim Vermeulen van Volkshuisvesting, in een summiere reactie.

De vertrekkend wethouder benadrukte dat Rotterdam een vast contract met Den Haag wil sluiten. “Wij willen geen open eind-contract zoals Haaglanden en ROA die daarmee de deur naar extra financiele bijdragen openhouden. Rotterdam wil een afspraak maken die het dan ook nakomt”, aldus Vermeulen.

Tekort

Het rijksbod bedraagt ongeveer f. 206 miljoen. De gemeente Rotterdam heeft becijferd dat voor de uitvoering van de Vinex-taakstelling minimaal f. 1 miljard nodig is.

“Daarvan leggen wij een half miljard op tafel en de rest moet van het rijk komen. Reken het tekort maar uit, als Den Haag met slechts f. 200 miljoen over de brug wil komen”, verklaart een onderhandelaar.

“We proberen toch om voor 12 april, als de nieuwe gemeenteraad wordt geussennstalleerd, een convenant te tekenen, maar niet tegen elke prijs”, aldus Vermeulen.

“Als we er namelijk niet voor die datum uitkomen, duurt het bijna een jaar voordat we weer verder ke. Eerst zullen dan de nieuwe wethouder en de nieuwe minister zich in het dossier moeten gaan verdiepen”.

Koeltjes

De relatie tussen het gemeentebestuur van Rotterdam en het ministerie van Vrom is na de affaire rond het vliegveld Zestienhoven danig bekoeld. In niet mis te verstane bewoordingen vegen burgemeester Bram Peper en de wethouders Joop Linthorst en Pim Vermeulen de betrokken minister Hans Alders de mantel uit.

“De uitvoering van Vinex en andere grote plannen komen in gevaar door het gapende gat tussen wens en werkelijkheid”, aldus Peper gisteren op het jaarcongres van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf.

“De dadendrang die uit de rijksnota’s spreekt is plots verdwenen wanneer het op uitvoering aankomt. Wanneer de Vinex in zijn huidige vorm ernstig wordt vertraagd zal suburbanisatie hand over hand toenemen. Kortom, wanneer grootstedelijke problematiek echt integraal wordt bekeken, is het van het rijk toch niet teveel gevraagd om bij de onderhandelingen over de Vinex een beetje water bij de wijn te doen.”

‘Weet niets’

Een woordvoerder van het ministerie van VROM weigerde inhoudelijk op de kwestie in te gaan.”Ik weet niets”. Ook de vraag of er tussen nu en 12 april nog contact tussen ‘Rotterdam’ en Alders zal zijn wilde hij niet beantwoorden. “Ik ga niet over de agenda’s.”

Welke gevolgen het niet snel ondertekenen van de akkoorden voor de uitvoering van de Vinex zal hebben wilde de Vrom-woordvoerder evenmin noemen. “Ik ga daar niet over filosoferen.”

Reageer op dit artikel