nieuws

Herziene handleiding voor onderhoudsschilderwerk

bouwbreed

Bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf is de vijfde herziene druk verschenen van de ‘Handleiding inventariseren, inspecteren, begroten, plannen en uitbesteden van onderhoudsschilderwerk’.

Ten behoeve van opdrachtgevers van onderhoudsschilderwerk worden in deze uitgave diverse activiteiten besproken. Hoewel deze activiteiten in de praktijk gelijktijdig of elkaar overlappend worden uitgevoerd, zijn ze voor de duidelijkheid in de handleiding afzonderlijk behandeld.

Behalve voor de opdrachtgever kan de handleiding ook van belang zijn voor de schilders zelf.

Reageer op dit artikel