nieuws

Groen Links verwijt Maij salami-tactiek Betuwelijn

bouwbreed

De Eerste Kamerfractie van Groen Links verwijt minister Maij een ‘salami-tactiek’ te volgen bij de besluitvorming rond de Betuwelijn. De partij doelt op het feit dat de noord- en zuidaftakking van de lijn niet zijn opgenomen in de Planologische Kernbeslissing. Dit terwijl de Betuwelijn geen bestaansrecht heeft zakennder deze aftakkingen. “Op die manier is er geen weg terug”, aldus Groen Links.

In schriftelijke vragen aan de minister vragen de Groen Links-senatoren tevens om een indicatie van de kosten van deze in de toekomst aan te leggen aftakkingen. De vragen worden gesteld in het kader van de behandeling van de PKB-Betuweroute in de Eerste Kamer op 29 maart.

In haar antwoord benadrukt Maij dat er ‘geen sprake is van salami-tactiek’, maar dat er bewust is gekozen voor ‘getrapte’ besluitvorming. “In het kader van de Betuweroute is in overeenstemming met hetgeen daarover bepaald is in de Vinex eerst een besluit genomen over de hoofdader. Daarna volgt besluitvorming over de aftakkingen. Volgens de minister gaat het hier om ‘volgtijdelijke besluitvorming’ die is afgestemd op de ontwikkelingen. Maij: “Dit is mogelijk omdat in de eerste jaren na het gereedkomen van de Betuwelijn de bestaande verbindingen naar het noorden en zuiden voldoende zijn om vervoer op te vangen”.

Omtrent de kosten van de beide aftakkingen zijn, aldus de bewindsvrouw, nog geen gegevens bekend. Eerst moet er nog duidelijk komen over waar, welke aanpassingen zullen plaatsvinden.

Geen vertraging

In de beantwoording van de vragen, ook van de andere fracties, waarschuwt de minister de senaat de aanleg van de Betuwelijn niet te vertragen. Dat zou namelijk leiden tot “grote maatschappelijke en economische schade”. De CDA-fractie wilde van Maij namelijk weten welke gevolgen vertraging van de aanleg zal hebben.

In haar antwoord wijst ze erop dat het in het Rijnmondgebied het eerste gevoeld zal worden, maar ook de rest van Nederland zal er op den duur de nadelige gevolgen van ondervinden. Ze vreest dat bij vertraging investeringen in het Rijnmondgebied komen te vervallen omdat die gepland zijn op de versterking van het spoorvervoer.

Reageer op dit artikel