nieuws

Fosag gaat werven voor erkenningsregelingen

bouwbreed

Door de Consumentenbond goedgekeurde algemene voorwaarden in het consumentenverkeer en een Geschillencommissie voor het schilders-, behangers- en glaszetbedrijf.

Dat moeten de twee steunpilaren gaan vormen van de Erkenningsregelingen voor het Afwerkingsbedrijf, die met ingang van 1 januari volgend jaar moeten gaan functioneren.

Gerrit van Oosten

De opzet van de erkenningsregelingen is een initiatief van de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Met die regelingen wil men de gekwalificeerde ondernemer in de gelegenheid stellen zich in de markt te onderscheiden van bedrijven, die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit.

Bovendien is de versobering van de vestigingswetgeving, die straks alleen nog maar algemene ondernemersvaardigheden eist, voor de initiatiefnemers een aanleiding meer om zich in de markt te profileren.

Omdat we de beunhazen beu zijn wapenen we ons tegen lastige kwasten, zo luidt dan ook de slogan, waarmee de Fosag een wervingsactie is begonnen.De opzet van de erkenningsregeling werd mei vorig jaar al door de in Fosag samenwerkende werkgeversorganisaties KVOS en NCOS bekendgemaakt. Nu is begonnen met een wervingscampagne, kan de Stichting Erkenningsregelingen voor het Afwerkingsbedrijf (STAF) met ingang van 1 januari 1995 met de werkzaamheden beginnen.

Om voor een erkenning in aanmerking te ke komen zal moeten worden voldaan aan vereisten van handelskennis en vakbekwaamheid, is een inschrijving bij een Kamer van Koophandel nodig, alsmede verklaringen van een goed betalingsgedrag af te geven door de belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging. Er zal moeten worden gewerkt met deugdelijke materialen onder algemene (consumenten) voorwaarden, zoals die ook door de Fosag worden gehanteerd.

Bij consumenten uitgevoerde werkzaamheden zullen moeten worden gegarandeerd. Mocht door een ondernemer de beslissing van een Geschillencommissie worden genegeerd, dan zullen de ningsregelingen dragende werkgeversorganisaties alsnog voor uitvoering zorgdragen.

Aan deelname zijn het eerste jaar geen kosten verbonden. Het jaar daarop denkt men van de deelnemende bedrijven een bijdrage van rond f. 300 te moeten vragen om alle activiteiten te ke bekostigen. Voor meer informatie alsmede aanmeldingsformulieren opende Fosag in Gouda een speciale informatielijn: 01820-71660.

Reageer op dit artikel