nieuws

‘Europa-stad’ moet bouwstijlen EU- staten verenigen

bouwbreed

‘Europa-stad’ heet het po waarvoor een groep investeerders in de regio ten noorden van de Deense hoofdstad Kopenhagen momenteel op zoek is naar een geschikte locatie. De plannen omvatten de bouw van in totaal 300 woningen, die kenmerkend moeten zijn voor de bouwstijl van elk van de huidige twaalf EU-lidstaten.

Om dat te realiseren zal ieder land met een gelijk aantal woningen vertegenwoordigd zijn in ‘Europa-stad’, dat verder een bijvoorbeeld als expositieruimte gedachte gemeenschappelijke voorziening krijgt, alsmede een service- en winkelcentrum en een hotel.

De plannen zijn afkomstig van enkele investeerders, waaronder Texaco, en zijn op papier gezet door de architect Arne Melgaard uit Kopenhagen.

De bedoeling is dat ‘Europa-stad’ gereed is voor 1996, het jaar waarin de Deense hoofdstad gaat fungeren als culturele hoofdstad van Europa. Omdat de financiering nagenoeg rond is, zijn de problemen nu in principe nog slechts van planologische aard. Een gemeente die had toegezegd ruimte te willen bieden aan het po, heeft om die reden moeten afhaken. Daarom wordt thans gezocht naar een alternatief.

De kosten van ‘Europa-stad’ worden geraamd op ruim f. 200 miljoen, de totale oppervlakte beslaat circa 60 ha.

Reageer op dit artikel