nieuws

EIB: Dieptepunt gepasseerd in bouwconjunctuur

bouwbreed

Het CBS publiceert sinds december 1992 in de maandstatistiek Bouwnijverheid een indicator voor de produktie van de b&u-sector. De gww blijft daarbij dus buiten beschouwing. Volgens het EIB gaat deze indicator niet uit van een veelheid aan reeksen, maar vindt produktievoorspelling plaats op grond van slechts een enkele reeks: “Het CBS koppelt twee statistieken die het begin van de bouwproduktie waarnemen aan elkaar.

De eerste, Bouwobjecten in Voorbereiding (BIV), meet de vraag naar bouwproduktie via een enquete bij in Nederland gevestigde architectenbureaus. De opdrachten worden gevolgd tot akenf de werken op de bouwplaats zijn begonnen akenf tot de bouwplannen geannuleerd zijn. De tweede, Verleende Bouwvergunningen en Voortgang Bouwwerken B en U, meet eveneens de begonnen werken en daarnaast de uiteindelijk gerealiseerde bouwproduktie”.

Bij de betrouwbaarheid van de voorspellingen plaatst het EIB echter vraagtekens. Die moeten volgens het instituut met de nodige terughoudendheid worden bezien, onder meer doordat de gebruikte statistieken niet goed op elkaar aansluiten:

“Er zijn belangrijke verschillen. Zo is de ondergrens van de waarnemingen niet de zelfde. Voor de BIV is die f. 500000 en voor de andere f. 50000. Bovendien blijven in het buitenland gevestigde ontwerpers en eenmalige ontwerpen van bijvoorbeeld een aannemer die een zelf ontworpen hal bouwt, vallen buiten de waarneming van de BIV.”

Reageer op dit artikel