nieuws

Een goed acteur krijgt applaus

bouwbreed Premium

In het bedrijfsleven wordt heel wat toneel gespeeld. Meer dan nogal wat acteurs en toeschouwers denken. Net als in het geval van het theater, zijn er nogal wat slechte acteurs en maken de echte artiesten een kleine minderheid uit. De meeste spelers (en speelsters) bieden helaas te weinig artistiek ke. Evenzo voelen velen zich geroepen doch zijn zeer weinigen echt bekwaam.

Bij het werven van opdrachten, het omgaan met klanten en het incasseren van gerechtvaardigde betalingen komt nogal wat toneelspel kijken. Om diverse redenen. Niet omdat we zulke slechte mensen zijn die bedrogen moeten worden, doch aangezien de pure en volstrekte waarheid dikwijls geen zakelijk argument is.

Een ondernemer weet tegenover opdrachtgevers en personeel een zekere houding aan te nemen die zijn doel bevordert, speelt een spel dat zijn werk vergemakkelijkt en zijn beslissingen simpeler argumenteert. Daarbij laat hij de partner in zijn waarde of stelt deze gerust. Zoals de ondernemer ten opzichte van zijn personeel altijd zeker is en tegenover een klant alles kan en begrijpt, terwijl hij inwendig staat te beven en bibberen. Hierbij behoort de acteerprestatie volkomen overtuigend en beheerst over te komen.

Het ligt voor de hand dat nogal wat toeschouwers, om diverse redenen, niet klappen voor de acteur. Velen interesseert het stuk totaal niet. Anderen moeten wel een kaartje kopen, want een mens is verplicht de meeste dingen of diensten regelmatig aan te schaffen: eten, drinken, kleding, enz.

Het halen van open doekjes in het bedrijfsleven is meestal nog helemaal geen bewijs van kunde of talent. Zoals de bakker altijd brood zal leveren, ondanks de hier te lande nogal eens bijzonder slechte kwaliteit, zullen de meeste mensen altijd zekere gebouwen of onderdelen en samenstellingen nodig hebben, want we wonen niet in de bossen. Dat zegt nog niets over doelmatigheid of kwaliteit.

Ook de ondernemer die meent niet of heel zelden toneel te spelen, doet dat echter elke dag. Naar binnen, naar het personeel en collega’s, door weer te geven dat alle werkzaamheden en systemen doordacht en beproefd zijn. Naar buiten door klanten en derden de overtuiging door te spelen dat hij dit jaar goed gaat verdienen. De meeste acteurs zijn zo geroutineerd dat ze het meestal zelf geloven.

Is hier iets tegen in te brengen? Houden we de mensen voor de gek en lopen we achter maskers? Nee. Niet in de zin van bedrog. Iedereen doet het zo; het schijnt bij de menselijke aard te horen. Het zou een verlaging van ons prestatieniveau betekenen als we er geen gebruik van maakten. Het enige dat je zou wensen is dat men beter acteerde en in serieuzer stukken optrad! Er wordt op ons bedrijfstoneel nogal wat afgeschmierd en geknoeid. Het is dus zaak dat de ondernemer en trouwens allen in het bedrijfsleven, als ze acteren, dat zo goed mogelijk doen. Daar zijn een paar simpele regels voor.

Geloof in uw rol, doch blijf beseffen dat u speelt. Dit is het lastigste. Leg het er nooit al te dik op; dan krijg je aanstellerij en daar houdt het publiek niet van; er komt al genoeg overdreven gedoe op de tv. Vervul een rol ook weer niet al te slordig, in de geest van ‘jullie ke me wat’. Het moet redelijk echt overkomen. De juiste combinatie is wel eens moeilijk te vinden en vereist een langdurige ervaring; de jongere die van de toneelschool komt, is ook in de regel geen genie. In de loop van de tijd leren velen het spel vrij aardig, zodat men voor hen klapt.

Een ondernemer hoeft zich niet schuldig te voelen wanneer hij als toneelspeler optreedt. Het hoort bij de taak, het maakt deel uit van de rol, zodat het ‘rollenspel’ behoort bij de levensituatie. Niet alleen dat de jaren een zekere routine en kunde in het acteren bijbrengen, belangstelling voor dit onderdeel van de managementtaak bevordert de kunde sterk.

Reageer op dit artikel