nieuws

Duitse commissie moet bouwkosten verminderen

bouwbreed

De Duitse bondsbouwminister I. Schwaetzer heeft een commissie benoemd die moet nagaan op welke manieren kosten ke worden bespaard in het bouwproces. Halverwege dit jaar moeten de leden rapport uitbrengen.

Voorzitter Reinheimer van de Bond van Vrije Woningondernemingen (BfW) uit Stuttgart bepleitte eerder een forse vermindering van wat hij ‘de exorbitante stijging van de bouwkosten’ noemde. Onder verwijzing naar de Nederlandse gang van zaken meent hij dat in Duitsland minstens 25 procent op de bouwkosten kan worden bespaard. Wil het zover komen dan dienen het aantal bouwvoorschriften drastisch te worden verminderd. Onder de BfW ressorteren 1400 woningondernemingen die jaarlijks 140.000 woningen bouwen of beheren. Bij elkaar houdt de organisatie ruim 1,8 miljoen woningen in eigendom of beheer.

Op een kleine bouwplaats krijgt de aannemer te maken met om en nabij 3000 bouwvoorschriften. De kosten die daarmee zijn gemoeid lopen nog verder op doordat het aantal voorschriften nog steeds toeneemt. Te denken valt bijvoorbeeld aan regels inzake het voorkomen of verminderen van geluidhinder. Vergeleken met Nederland moeten Duitse trappehuizen minder stijl en de treden breder zijn. Particuliere aansluiting van nutsvoorzieningen kan eveneens een belangrijke kostenbesparing opleveren. Volgens Reinheimer behoren gemeenten als gevolg van hun monopoliepositie tot de grootste kostenverhogers. Over het geheel genomen vergt de bouw van een gemiddelde eigen woning zes doorsnee jaarinkomens. In Nederland gaat het om drie tot hooguit vijf jaarsalarissen. Mede daardoor meent Schwaetzer dat er “dringend middelen moeten worden gevonden” om goedkoper te ke bouwen.

Reageer op dit artikel