nieuws

‘Doelstellingen Vinex zullen moeten worden heroverwogen’ AVBB-voorzitter hekelt bestuurlijke reorganisatie

bouwbreed Premium

Procedures voor het wijzigen van bestemmingsplannen duren te lang, geussenntegreerde ontwikkeling voor de Randstad ontbreekt. Als de doelstellingen van de Vierde Nota-extra niet worden heroverwogen dan betekent dat het failliet van diezelfde Vinex en dreigt er een woningnood die zijn weerga niet kent.

Sombere woorden van ing. H.P. Barth, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) gisteren op het jaarcongres in het Haagse Congresgebouw.

Het congres stond gisteren geheel in het teken van ‘Knelpunten in stedelijke knooppunten’. En volgens de AVBB-voorzitter zijn er nogal wat knelpunten te bespeuren.

Barth hekelde in zijn jaarrede vooral het bestuurlijk onvermogen om een daadkrachtige lijn te ontwikkelen ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het locatiebeleid.

Ook de bestuurlijke reorganisatie draait volgens hem door het ontbreken van een bestuurlijke en politieke Randstad-autoriteit uit op een fiasco.

“Van ganser harte wens ik de heer Peper geluk met de nieuwe provincie Rotterdam. Het is goed dat een gebied van nationale betekenis en een grote sociale en economische regionale verwevenheid onder een bestuurlijke en politieke paraplu wordt gebracht. Het vergroot de mogelijkheden en de kansen voor een dergelijke regio.

Met Amsterdam, Utrecht en Den Haag zal het ongeveer net zo gaan. Maar dat betekent dat we in de Randstad te maken zullen krijgen met minimaal zes provincies in plaats van de huidige drie. “Dat draagt”, zo benadrukte Barth, “niet bij tot een geussenntegreerde ontwikkeling van de Randstad. Integendeel.”

In een toelichting op zijn jaarrede zei Barth er dan ook van overtuigd te zijn, dat er sprake is van een gemiste kans door niet voor een Randstadprovincie te kiezen. “Zonder een extra bestuurslaag te creeren had het maken van een bestuurlijke een politieke Randstad-autoriteit gekund. Dat dit nu niet is gebeurd, valt te betreuren. Zeker gezien het feit dat nog niemand heeft nagedacht over wie er verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de infrastructuur tussen de provincie Rotterdam en Amsterdam, om maar iets te noemen. Daar zal lang over moeten worden gesproken met als direct resultaat dat er niets gebeurd.”

Weinig goeds ziet Barth gebeuren op het gebied van de woningbouw en de uitvoering van de bouwopgave. “En de behoefte is enorm. Neem alleen al het aantal asielzoekers dat aan onderdak moet worden geholpen.”

Doorslaggevend

Volgens Barth is het niet het geld dat van doorslaggevende factor is waarom de bouwtaak niet ter hand wordt genomen, maar juist het ontbreken van bouwlocaties.

“Voordat een woning bewoond kan worden, zijn er vele procedures nodig vanaf het aanwijzen van de locatie tot en met het bouwen van de woning met alle daarvoor nodige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke stappen. Dat is een proces van vele jaren. Maar dat betekent dus dat men nu al druk bezig moet zijn met al die locaties”.

Vinex-doelen

In de praktijk is dit volgens Barth niet het geval. Reden voor de AVBB-voorzitter om te pleiten voor een heroverweging van de Vinex-doelstellingen. “Er wordt te veel geschoven met verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Vinex. De overheid legt de uitvoerende taak bij de lokale overheid en die schuift het vervolgens weer terug. Voorop staat dat er gebouwd moet worden en daarbij kan de overheid gemeenten dwingen door middel van het aanwijzingsbeleid.”

Verder moet in de ogen van de voorzitter de bouwstop in het Groene Hart worden opgeheven. Dit restrictieve beleid is gedoemd te mislukken. Zeker, zo beargumenteert Barth, als het aantal hectares die in het Groene Hart met kassen is bebouwd, wordt vergeleken met het aantal woningen.

“Het is niet goed om het primaat bij het milieu te leggen als het in de uitvoering niet het geval blijkt te zijn.”

Reageer op dit artikel