nieuws

Deel emissie Amstelland voor uitbreiding Duitsland

bouwbreed

NBM-Amstelland zal een deel van de emissie van f. 100 miljoen gebruiken om de divisie Handel & Toelevering en de activiteiten in Duitsland verder te versterken. Binnen een termijn van 5 jaar moet met het resterende geld financier Inlaagdijk zijn uitgekocht. “De positie van Handel & Toelevering beneden de grote rivieren is te zwak.

Alleen Heembeton heeft in het Limburgse Beringe een vestiging. We zullen op termijn ook in dit territorium actief gaan worden. Uiteindelijk moet 35 procent van de totale omzet voor rekening komen van de divisie Handel & Toelevering. Men moet dus nog ongeveer 10 procent groeien”, verklaart P.M. van den Broecke, als lid raad van bestuur van NBM-Amstelland verantwoordelijk voor de handelsactiviteiten.

“In Nederland zullen we alleen nog wat afrondingsovernames, zoals onlangs met VTN, plegen. Duitsland prevaleert boven Nederland als het gaat om verdere groei”, aldus A. Baar, voorzitter raad van bestuur NBM-Amstelland. Het in Den Haag gevestigde bouwconcern is via de divisie Woningbouw en Poontwikkeling en Vastgoed op bescheiden schaal actief in Berlijn. Daarnaast verricht men nog wat werk in de grensstreek.

Hoofddoel

Beide heren en de financiele man, drs. J.B. van Dongen, gaven gisteren in een extra aandeelhoudersvergadering een toelicht op de converteerbare achtergestelde obligatielening van f. 100 miljoen. Hoofddoel hiervan is de versterking van de vermogensverhoudingen en “het op termijn verwerven van het derden belang in NBM-Amstelland Handel Beheer”. Als het eigen vermogen (EV) in relatie wordt gebracht met het balanstotaal (BT), en het garantie vermogen (GV) met het balanstotaal (BT) dan toont NBM-Amstelland zeer slechte percentages. Tijdens de aandeelhoudersvergadering presenteerde het bedrijf hierover twee staartjes waarin GV:BT en GV:BT van de negen grootste aannemers uit de doeken werd gedaan. In beide gevallen is de Haagse aannemer hekkesluiter. Ballast Nedam is, als naar de cijfer 1992 wordt gekeken, met een percentage van respectievelijk 47,4 en 47,7 de koploper.

Uitkopen

“Het GV:BT levert een iets wat zielig percentage op van 26,1 procent. Het geeft weinig ruimte voor expansie”, erkent Van Dongen. “Maar na de emissie komt het percentage te liggen op bijna 40. Onze financiele slagkracht wordt vergroot.”

Uit de cijfers over 1993 blijkt dat de post ‘belangen derden-aandeelhouders’ gestegen is van f. 0,2 miljoen naar f. 8,5 miljoen. De oorzaak hiervan is het 35-procents belang dat Inlaagdijk, een samenwerking van Charterhouse en Indofin, heeft in Handel Beheer, de houdstermaatschappij van Stoel van Klaveren, Roelfsema Beheer en Wagener. Inlaagdijk legde begin vorig jaar f. 65 miljoen op tafel om de overname van Roelfsema mogelijk te maken.

De handelspoot van NBM-Amstelland blijkt veruit de meest winstgevende binnen het concern. Op termijn wil men de ‘echte’ aandeelhouders hiervan meer laten profiteren. Een optieregeling met Inlaagdijk moet dat belang gaan terugbrengen. In de prospectus, die op 7 april verschijnt, wordt het een en ander toegelicht. Het bestuur van NBM-Amstelland weigerde daarom gisteren in de te gaan op vragen over de optieregeling.

Reageer op dit artikel