nieuws

Civiele techniek blijft door eeuwen heen verbazen

bouwbreed

Bijna geen enkel ander land onderging in de afgelopen tweehonderd jaar zoveel civiel-technische verbouwingen als Nederland. Er werden kanalen gegraven, rivieren gestroomlijnd, meren drooggelegd en dammen aangelegd.

Bruggen, tunnels, spoorwegen en autowegen zorgden voor soms wonderbaarlijke staaltjes techniek.

Dat blijkt uit de geschiedenis van twee eeuwen civiele techniek in Nederland. In het boek Wonderen der techniek, Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken , wordt dit geschreven rondom negentien aansprekende projecten. Het boek is verschenen ter gelegenheid van het twintigste lustrum van Het Gezelschap ‘Practische Studie’, de studievereniging van studenten aan de Faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft.

Twee honderd jaar civiele techniek heeft bijna ontelbare poen opgeleverd. Daaruit een keus maken is niet eenvoudig. In de negentien projecten die in het boek zijn opgenomen wordt een breed en divers beeld geschetst van het vakgebied van de civiele techniek. Naast specifiek civieltechnische aspecten loopt de rol van de ingenieur als een rode draad door het boek.

Drooglegging

Wonderen der techniek toont enkele vermaarde werken van twee honderd jaar civiele techniek, die zowel nationaal als internationaal de grote staat van dienst aantonen. Aan de orde komen onder meer: de drooglegging van het Haarlemmermeer, de verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen, de Deltawerken, de Zuiderzeewerken, de stationshal van Amsterdam Centraal, de Maastunnel in Rotterdam en havenwerken in China en Chili.

Naast de techniek wordt in de uitgave ook ingegaan op de besluitvorming en enkele maatschappelijke aspecten.

Wonderen der techniek. Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken. 200 jaar civiele techniek., M.L. ten Horn-Van Nispen e.a.,Walburg Pers, 224 pagina’s, rijk geussenllustreerd in kleur en zwart-wit, prijs f. 49,50.

Reageer op dit artikel