nieuws

Civiele constructeur is geen rekenslaaf van de architect

bouwbreed

De civiel technisch geschoolde constructeur is net zo min de rekenslaaf van de architect als de redder van onmogelijke concepten van bouwkundigen. Hoe eerder deze twee disciplines gezamenlijk bij grote projecten worden betrokken, hoe beter de resultaten zullen zijn.

Woorden van student J.E.P. Smits die 15 april hoopt af te studeren bij de Faculteiten der Civiele Techniek en Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Het is de eerste keer in de geschiedenis van deze faculteiten dat het voorkomt dat een student tegelijkertijd in beide disciplines afstudeert.

Smits, die zijn studie op de Faculteit der Civiele Techniek zeven jaar geleden begon, heeft in het voorjaar van 1991 deelgenomen aan de Internationale Workshop Hoogbouw. Het is een jaarlijks terugkerend project van de Faculteiten der Civiele Techniek en Bouwkunde, opgezet om elkaars vakgebieden te leren kennen. Het was deze workshop en de daarin opgedane ervaringen, die Smits ertoe hebben gebracht om naast zijn reeds aangevangen studie civiele techniek tegelijkertijd ook bouwkunde te gaan studeren.

Het afstudeerpo van Smits betreft het al jaren bestaande probleem van het treintrace (viaduct), dat Delft in tweeen snijdt. Smits heeft zowel stedebouwkundig als civiel technisch verschillende alternatieven onderzocht. Hij kwam tot een tunnel-oplossing waarbij zowel de snelle doorgaande treinen, als de stoptreinen door het nieuw te bouwen ondergronds station worden geleid.

Voor het tunneltraject door de stad kwam hij tot een dubbeldekstunnel met ruimte voor vier sporen, aan te leggen volgens de wanden/dakmethode. In het ondergronds station kan daglicht toetreden.Het stationsgebouw bestaat bovengronds uit een overkapping met dubbele hyparschalen. Het geheel is door Smits constructief en architectonisch onderbouwd en uitgewerkt.

Tunnel

De tunnel die door Smits werd verkozen heeft twee lagen met elk ruimte voor twee sporen. Deze doorsnede is gekozen in verband met de beschikbare ruimte op een bepaald del van het trace. De tunnel is gefundeerd op diepwanden. Gebruik van de waterafsluitende kleilaag zoals bij station Rijswijk is in zijn plan niet mogelijk.

De Delftse tunnel van Smits is twee keer zo hoog en met de bovenkant op maaiveld doorsnijdt deze kleilaag. Het geheel kan volgens de wanden-dakmethode worden gebouwd. De diepwanden zijn te gebruiken al fundering voor het dak en dienen ook als horizontale waterafdichting. Als verticale waterafdichting hoort een gel-injectie of al dan niet gewapend onderwaterbeton tot de mogelijkheden.

De tunnel is gesitueerd voor het oude stationsgebouw. Het nieuwe stationsgebouw moest volgens de bouwkunde student een herkenbaar orientatiepunt in de stad zijn. Dat is bereikt met een spectaculaire draagconstructie in de vorm van twee hyparschalen gedragen door twee driehoekspanten.

Door voorspannen van de kap zijn de kolommen in de puien voor de glasafdichting licht in aanzien en van gewicht gebleven. Ze zijn uitgevoerd als trekstaven. Met het voorspannen is bovendien bereikt dat de maximale verplaatsing op kritische plaatsen van de hyparschalen beperkt zijn gehouden. De hyparschalen zijn gemaakt van hout. Er is gezocht naar een standaardisering van de knooppunten van houten elementen. Bereikt is dat elke staaf met twee handelingen kan worden vastgezet.

Voordelen

Smits dicht zijn ontwerp kenmerkende voordelen toe. aspecten. Hij kwam erop uit dat realisering van zijn idee zou komen te liggen tussen die van een tweesporige tunnel ad f. 600 miljoen en een variant met vier sporen naast elkaar van f. 900 miljoen. Met zijn tunnelplan liggen de kosten voor bodemsanering gunstiger. Bepalend voor de hoeveelheid te saneren grond is de breedte van de tunneldoorsnede. De breedte die gesaneerd moet worden is immers twee keer kleiner dan bij een tunneldoorsnede met vier sporen naast elkaar.

Ook is bij Delft dan de overgang te maken van de functiewisseling van de verschillende sporen tussen Leiden en Rotterdam. Dat is nodig in verband met de spoorverdubbeling die de NS daar laat uitvoeren. Bij Leiden gaan de doorgaande treinen over de binnenste sporen en bij Rotterdam over de buitenste. Bij Delft zijn dan hoge-snelheidswissels aan te leggen.

Op vrijdag 15 april zal Joris E.P. Smits zijn afstudeervoordracht houden in het gebouw van Civiele Techniek (zaal E) van de Technische Universiteit Delft. Aanvang 15.30 uur. De toegang is vrij.

Reageer op dit artikel