nieuws

Centraal Planbureau optimistisch over economische groei

bouwbreed Premium

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de economie in 1995 flink zal aantrekken. Oorzaken zijn de toename van de wereldhandel en de betere concurrentiepositie van Nederland.

Dat staat in een concept van het Centraal Economisch Plan 1994, de vooruitblik naar de ontwikkeling van de economie. In tegenstelling tot enkele maanden geleden voorziet het planbureau dit jaar een winstherstel bij het bedrijfsleven.

De economische groei komt daardoor in 1995 uit op 2,5 procent. Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen ging het CPB nog uit van een groei van 1,75 procent. De uitvoer groeit volgens het CPB met 5,75 procent in 1995. De investeringen nemen toe met 6 procent.

Voor dit jaar verwacht het planbureau nog geen afname van de werkloosheid, volgend jaar treed een stabilisatie op. In 1994 daalt de werkgelegenheid nog met 32000 arbeidsjaren. Door een toename van deeltijdarbeid blijft de daling van de werkgelegenheid beperkt tot 8000 banen.

Uitkeringen

Als gevolg van de toename van de beroepsbevolking neemt het aantal werkzoekenden zonder baan echter toe van 550000 tot 630000. Het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt van 665000 tot 735000. Volgend jaar stijgt het aantal banen weer met 59000 en neemt het aantal werklozen nog met slechts 10000 toe.

Ook de verhouding tussen actieven en niet-actieven stabiliseert volgend jaar, al komt het niveau waarbij de uitkeringen aan de lonen gekoppeld ke worden bij lange na niet in zicht.

Ondanks de forse lastenverlichting die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld, raamt het CPB de collectieve lastendruk (som van belastingen en premies) voor dit jaar op 54,25 procent van het nationaal inkomen. Dat is ruim boven de doelstelling in het regeerakkoord.

Ook het financieringstekort blijft met 4 procent boven het afgesproken niveau van 3,25 procent.

Reageer op dit artikel