nieuws

Bureau BouwBic rijp voor het grote werk

bouwbreed

“Wij zijn er klaar voor en de markt is er klaar voor. Onze organisatie is verstevigd en het gebruik van het modem -ofwel het gebruik van de computer als communicatiemiddel- is ingeburgerd”, aldus de heer Van Toor, kersvers directeur van BouwBic, het bureau dat vorig jaar op instigatie van enkele Forum- systeemhuizen werd opgericht om de communicatie tussen bouwpartners en (bouw)informatieleveranciers te verbeteren.

De oprichting van BouwBic heeft vorig jaar de nodige aandacht gekregen. BouwBic zou met behulp van specialistische technieken en door toepassing van het door alle Forum-systeemhuizen en hun klanten gebruikte communicatieprogramma databanken van diverse informatieleveranciers ontsluiten opdat de BouwBic-abonnee met een enkel telefoontje een wereld aan informatie over zijn beeldscherm kon laten rollen. Het abonnementsgeld was laag (f. 20 per jaar) en de partijen die via BouwBic informatie aanleverden, interessant. Naast onder andere diverse toeleveranciers, deed uitgeverij Nijgh met haar Nijgh Catalogus Bouwwereld mee, kadasters waren aangesloten en ook het bureau Archidat dat kostenbestanden in huis heeft, was een van de informatieleveranciers. Toch is het na de eerste berichtgeving over de oprichting van het bureau, stil gebleven. Volgens Van Toor is deze stilte met name te wijten aan twee zaken: de markt was nog niet voldoende gewend aan het idee van ‘computergesteund’ communiceren en had daardoor onvoldoende inzicht in het gemak dat hiermee wordt geussenntroduceerd, terwijl de organisatie BouwBic zelf eveneens onvoldoende kon worden geprofileerd.

Enthousiasme

“BouwBic is een initiatief van verschillende partijen, waaronder een aantal Forum-systeemhuizen. Het enthousiasme waarmee deze partners aan het initiatief werkten was -en is nog steeds- groot, echter het ontbrak het bureau aan een duidelijk gezicht. Dat is nu opgelost doordat ik ben aangetrokken als directeur. Nu is er een man die naar buiten treedt, een man als aanspreekpunt voor zowel de (toekomstige) abonnees als informatieleveranciers,” aldus Van Toor. Pratend over de ontwikkeling die de markt met betrekking tot het gebruik van de computer als communicatiemiddel heeft doorgemaakt, verwijst Van Toor naar de groei in de verkoop van modems. “Een modem is evenals de pc een ‘gewoon’ apparaat geworden, dat bijna in elke organisatie wordt gebruikt”, stelt hij vast. Het mag dan relatief stil zijn gebleven rondom het bureau, de medewerkers hebben het afgelopen jaar alles behalve stil gezeten om de dienstverlening nog verder te optimaliseren. Het resultaat hiervan is dat de abonnee direct vanuit het programma waarmee op dat moment wordt gewerkt (calculeren, bestekschrijven, tekenen) rechtstreeks BouwBic kan bellen en inloggen in de databank van zijn keuze, de verlangde informatie bekijken en eventueel in de eigen pc ‘downloaden’ om vervolgens weer verder te werken. Anders gezegd: de calculator kan de kostengegevens van Archidat direct naar zijn eigen pc overhalen, de bestekschrijver kan direct gebruik maken van de bestekservice van diverse toeleveranciers en de tekenaar kan -indien de toeleverancier zijn informatie heeft gecompleteerd met tekeningen- deze eveneens direct inlezen. Een andere toepassing die nog verder is verbeterd, betreft de zogenaamde ‘postbus’. BouwBic wil namelijk de communicatie verbeteren niet alleen tussen bouwpartners en informatieleveranciers, maar ook tussen de bouwpartners onderling. Heeft architect A een bestek geschreven en moet dat naar aannemer B, dan hoeft de diskette niet langer per post worden verstuurd, maar kan het bestek in de postbus worden gestopt. Zodra aannemerB BouwBic belt, wordt het bestek automatisch naar hem doorverzonden en staat het verhaal op zijn harde schijf. Snel en gemakkelijk.

“We zijn met onze dienstverlening aldus een heel eind op weg”, resumeert Van Toor. “Er blijven echter altijd nog wensen. Zo wordt momenteel gewerkt aan zoeksysteem waarmee men nog sneller in de Nijgh Catalogus Bouwwereld kan zoeken. Kan men nu op leveranciers- of merknaam of op produktnaam of soortnaam door de catalogus ‘bladeren’, in de nabije toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om simpelweg te vragen naar een gouden kraan. Vervolgens verschijnt een lijst met leveranciers. Selecteert men een van deze leveranciers, dan kan weer informatie worden verkregen betreffende de technische specificaties, bestekspecificaties, kwaliteitsverklaringen, garantiebepalingen, detailtekeningen en zelfs kleurenfoto’s. Kortom: de wijze waarop zaken ke worden opgezocht, zal nog verder worden vergemakkelijkt. Is deze verbetering van puur technische aard, we zullen er vanzelfsprekend aan blijven werken het aantal informatieleveranciers te vermeerderen.”

Uitbreiding

“Momenteel hangen naast de al genoemde Nijgh Catalogus, het bureau Archidat, het kadaster en diverse bouwbestekservices van toeleveranciers, het bureau Dun & Breadsheet, het Parlementair Documentatiecentrum, een Talentenbank en Meteo Consult aan BouwBic. Ons streven is erop gericht om dit rijtje uit te breiden en dat lukt goed. Zo is onlangs ook de TNO Bouw balie ontsloten. Voorwaarde die we zullen blijven hanteren is dat de aangeboden informatie voor de bouw interessant moet zijn. Daarnaast richten we ons natuurlijk op de gebruikers van de aangeboden informatie. Een professionele profilering van BouwBic in de markt, zal ertoe moeten leiden dat het aantal abonnees, dat momenteel zo’n 300 bedraagt, toeneemt. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat dat zal lukken. Immers, de kosten die moeten worden gemaakt, zijn zeer gering, terwijl de dienstverlening die wordt geboden ertoe bijdraagt dat de efficiency in werken, wordt verhoogd.”

Reageer op dit artikel