nieuws

Brochure belicht isolatie van horeca-gelegenheden

bouwbreed Premium

De Stichting Bouw Research (SBR) heeft de brochure ‘Horecalawaai de baas’ uitgegeven. Met deze brochure krijgt de horeca-ondernemer praktische adviezen voor het nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast. De strenge criteria voor geluidsoverlast leiden vaak tot het nemen van maatregelen voor een betere isolatie van het pand.

Door strikte toepassing van de regels worden eigenaren van geluidgevoelige horeca-etablissementen geconfronteerd met extra eisen ten aanzien van het geluidniveau.

Volgens de SBR biedt de brochure inzicht in de ernst van de problematiek aan de hand van voorbeelden, legt begrippen uit waar de ondernemer onherroepelijk mee te maken krijgt en geeft aan op welke manieren geluidsproblemen (technisch gesproken) zouden moeten worden opgelost. Onder meer worden richtlijnen gegeven voor de bouwkundige aanpak.

Reageer op dit artikel