nieuws

Breda geeft impuls aan bouwwerkgelegenheid

bouwbreed

Een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid vanwege omvangrijke bouwactiviteiten. Dat verwachten B en W van Breda van het beschikbaar stellen van f. 4 miljoen ten behoeve van de nieuwbouw voor het Spectrum College en het Florijn College.

Het Spectrum College zal uitbreiden bij de bestaande huisvesting aan de Terheijdenseweg. Voor het Florijn College wordt gestreefd naar nieuwbouw op het terrein van het voormalige Ignatius-ziekenhuis met behoud van de oude, markante voorbouw. Onderhandelingen hierover zijn momenteel gaande.

De gemeente Breda heeft in januari van dit jaar bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een aanvraag ingediend in het kader van de investeringsimpuls onderwijsgebouwen. Het ging daarbij om een gezamenlijke aanvraag voor investering in de huisvesting van beide onderwijsinstellingen. Daarbij zou de gemeente 15% en het rijk 85% van de totale kosten financieren. Minister Ritzen honoreerde echter alleen het gedeelte van het Spectrum College. Voor het Florijn College wees hij steun af. Deze onderwijsinstelling heeft onmiddellijk daarna een alternatief ontwikkeld, waardoor de nieuwbouwplannen toch ke doorgaan.

Met het realiseren van de nieuwbouw zal het aantal onderwijslocaties voor het middelbaar beroepsonderwijs in Breda worden gereduceerd van vijftien naar drie. In dit verband is mede van belang het initiatief om in Breda te komen tot een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), dat moet leiden tot een betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt.

Voordelen

Volgens B en W heeft de gemeentelijke investering van f. 4 miljoen tal van voordelen. De gespreide huisvesting van mbo-instellingen zal erdoor tot het verleden gaan behoren en de vrijkomende onderwijsgebouwen ke anders worden benut.

Wanneer de plannen doorgaan blijft ook de oude voorbouw van het Ignatius-ziekenhuis behouden en kan de ontwikkeling van een groot binnenstadspo (MAB/V en D) op het terrein, waar nu nog het Florijn College gevestigd is, doorgang vinden.

Het college verwacht dat uitvoering van de plannen begin 1995 een aanvang kan nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels