nieuws

Brabantse woningvoorraad neemt met 136500 fors toe

bouwbreed Premium

De woningvoorraad in Noord Brabant zal tot 2005 met maximaal 136500 huizen toenemen. Dat is ruimschoots meer dan de prognose van het ministerie van VROM in het Trendrapport. Maar ook het provinciebestuur ging er vorig jaar nog van uit 32000 woningen minder te zullen bouwen dan de 114000 die VROM voorspelde.

De provincie Noord-Brabant moet de bouwprognose fors bijstellen. Dat blijkt uit de notitie ‘Regionale Bevolkings- en woningbehoefteprognose en de woningbouwprogrammering 1993-2005’.

Volgens deze notitie zal in de periode tot 2005 de woningvoorraad in Noord-Brabant naar verwachting met zo’n 110000 tot 136500 huizen toenemen.

Dat betekent een toename van 13 tot 16 procent. Van dit aantal zal naar verwachting tussen de 71500 tot 96500 in het stedelijk gebied worden gebouwd. Naar schatting 40000 woningen moeten in gemeenten in het landelijk gebied worden gerealiseerd.

Mocht deze bouwtaak worden uitgevoerd dan telt de provincie in het jaar 2005 ongeveer 985000 woningen.

Bijstelling

De nu door gedeputeerde staten gepresenteerde notitie betekent een forse bijstelling met eerdere prognoses. Immers, vorig jaar ging de provincie er nog van uit dat de ramingen van VROM in het Trendrapport, vastgesteld op 114000 in het jaar 2005, aan de hoge kant waren.

Brabant dacht er zo’n 32000 minder nodig te hebben. Het college van GS maakte vervolgens met de bewindslieden Alders en Heerma de afspraak de door VROM geprognotiseerde cijfers indicatief toe te zullen passen.

De aanpassing van de prognoses die nu al volgens de nota noodzakelijk is, brengt de provincie niet in de problemen. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld de randstad kampt Brabant niet met een locatie-tekort”, aldus een provinciewoordvoerder. Overigens benadrukte hij dat de woningbouwcijfers puur indicatief moeten worden benaderd.

Opgewekt

Ook gedeputeerde Jacobs liet zich tijdens de presentatie van de notitie opgewekt over de extra taakstelling uit. “Ik verwacht”, zo benadrukte zij, “dat op grond van de ontwikkelingen en de ruimte die er rond de grote steden is, gefaseerd kan worden voorzien in de extra woningbouw die nodig is.”

Volgens haar maakt de huidige bouwprognose “een gezonde plattelandsontwikkeling” voor de landelijke gebieden mogelijk.

Conform het Trendrapport Volkshuisvesting is het Brabantse beleid erop gericht het woningtekort in de provincie in 2005 niet verder op te laten lopen dan 2 procent. Het merendeel van de taakstelling moet in de stadsregio’s en de zogenoemde groeiklasse vijf gemeenten.

Van de stadsregio’s zal de regio Eindhoven/Helmond het hardst groeien. Immers, in deze regio moeten tot 2005 ruim 32000 woningen verrijzen. Het woningaantal van 182585 zal daardoor tot 206914 huizen toenemen.

Voor de regio Breda is een toename van 116802 woningen voorzien. De stadsregio’s Tilburg en ‘s-Hertogenbosch zien tot het jaar 2005 hun woning aantal toenemen met respectievelijk 16760 en 13263 huizen. De overige regio’s Bergen op Zoom/Roosendaal, Waalwijk en Oss groeien met respectievelijk 7185, 2465 en 4502 woningen.

Kleine kernen

In de visie van het provinciebestuur zullen ook de kleine kernen in het Brabantse groeien. Het gaat hierbij om de gemeenten in de zogenoemde groeiklassen 2, 3 en 4.

Deze gemeenten worden respectievelijk 16332, 31805 en 9627 woningen groter. Overigens wordt hierbij door het provinciebestuur de aantekening gemaakt dat deze nieuwbouw in de kleine kernen in eerste instantie slechts voor de opvang van de eigen bevolking moet dienen.

De grotere Brabantse gemeenten, ondergebracht in de groeiklasse 5, mogen bijelkaar 93051 woningen bouwen.

Verhouding

“Het is verder de bedoeling om in 2005 de zelfde verhouding van woningen in het stedelijk en landelijk gebied te hebben als in 1985”, aldus GS in de notitie. Dit betekent in de praktijk dat deze verhouding nauwgezet in de gaten wordt gehouden.

Mocht de balans niet kloppen dan kan er worden besloten waar nodig de te bouwen woningen van landelijk naar stedelijk gebied of andersom over te hevelen.

Reageer op dit artikel