nieuws

Bouwen kan in Zuid-Holland alleen nog met vergunning

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland gedogen geen bouwactiviteiten meer die vooruitlopen op de vergunningprocedure. De betrokken gemeenten zullen eerst toestemming moeten geven. Dat staat in de tussenbalans over de uitvoering van de Nota Gedogen in Milieuzaken.

Het aantal oude gedoogsituaties is in de provincie sterk teruggedrongen, maar het aantal nieuwe neemt niet af. Sinds het dagelijks bestuur in 1991 de Nota Gedogen in Milieuzaken vaststelde nam het college 63 gedoogbesluiten. In diezelfde periode verleende de provincie 383 vergunningen. In de meerderheid van de procedures wordt negatief op een gedoogaanvrage door GS beslist.

Milieu- en financieel-economische belangen vragen regelmatig om snellere procedures. Het bestaande gedoogbeleid biedt daartoe voldoende flexibiliteit. Het college ziet dan ook geen reden de criteria aan te passen. Wel willen GS gedoogsituaties voorkomen: Een beschikking moet alleen hoofdlijnen bevatten, dat verkort de procedures. De provincie kan de gewonnen tijd besteden aan vergunningprocedures. Gs dringen bij VROM aan op wettelijke mogelijkheden voor kleinschalige stort, met een beperkte vergunningsprocedure.

Reageer op dit artikel