nieuws

Bouwbesluit levert nog altijd knelpunten op

bouwbreed

Na anderhalf jaar met het Bouwbesluit gewerkt te hebben, constateert ing. A.H.J. Neijmeijer, directeur van de stichting Woningborg, dat er nog altijd knelpunten bestaan, die de beoordeling van bouwplannen er niet gemakkelijker op maken. Met het ministerie van VROM wordt overleg gevoerd als er weer een probleem wordt gesignaleerd.

Op een ledenbijeenkomst van de stichting Woningborg gaf Neijmeijer te kennen dat de beoordeling door gemeenten en nutsbedrijven van woningbouwplannen met het Bouwbesluit in de hand niet eenduidig is. Lang niet alle ontwerpers hebben nog de juiste kennis in huis als het om de eisen van het Bouwbesluit betreft. Maar bovendien zijn er eisen in dat besluit, waarachter een vraagteken kan worden gezet.

Zo hebben de eisen met betrekking tot het glas/kozijn-oppervlak in het Bouwbesluit uitsluitend betrekking op de energiezuinig van de woning, aldus de Woningborg-directeur.

Prestatie-eis

“Maar dat ‘te veel’ glas in de zomerperiode ook tot een onbewoonbare situatie kan leiden is niet geregeld. Diverse poen zijn door deskundigen doorgerekend, waarbij bleek dat in sommige woningen over een langere periode temperaturen hoger dan 60 nfrastructuur C. ontstaan”.

Ook de toeleveringsbedrijven hebben nog niet allemaal hun produkten aan de nieuwe eisen aangepast.

Geluidisolatie

Voorts is uit diverse praktijkmetingen door derden bekend geworden dat niet altijd aan de prestatie-eisen werd voldaan. Op het gebied van de geluidisolatie is er rapport van Lichtveld Buis en Partners, waarin ze stellen: “Het is de vraag of massieve bouwmuren van 500 tot 550 kg/m2 nog toepasbaar zijn. Dat betekent bouwmuren van 25 cm beton of ca. 32 cm kalkzandsteen.”

In de praktijk, aldus Neijmeijer, worden er alternatieve uitvoeringsmethodieken aangeboden. Bij navraag om betrouwbare en relevante meetresultaten bij de leverancier blijven reacties uit.

“Er wordt dan uitgegaan van enkele begeleide poen. De daar geconstateerde resultaten worden dan zonder meer van overeenkomstige toepassing verklaard voor een willekeurig po, ongeacht de vorm en de indeling van de woning in dat po”, aldus Neijmeijer, die tegenover de deelnemers volhield dat het ook voor hen het beste is dat bouwplannen streng worden gecontroleerd.

Voorkomen

Hij gaf aan dat na analyse van klachten van kopers de resultaten in de planbeoordeling wordt verwerkt, waardoor wordt voorkomen dat andere met dezelfde klachten worden geconfronteerd. Hetzelfde gebeurt met uitspraken van bindende adviezen van het Garantie Instituut Woningbouw. Ook die worden verwerkt in de Woningborg-richtlijnen en eisen ten aanzien van de technische planbeoordeling.

Reageer op dit artikel