nieuws

Bouw nauwelijks aan bod in economendebat

bouwbreed Premium

De bijdrage van de bouwnijverheid aan het Nationaal Platform Globalisering, in de volksmond economendebat genoemd, was uiterst pover. In het ‘zitje’ werd als enige uit de bouw mevrouw S.M. Dekker, directeur Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), ondervraagd over de regelzucht van de Nederlandse overheid.

Het betoog werd ondersteund met een aantal steekwagens met stapels kloeke richtlijnen en wetten.

Volgens Dekker kan het allemaal wat minder. “De regelgeving gaat soms verder dan de Europese regels.”

Staatssecretaris Yvonne van Rooy van Economische Zaken kon dat beamen. Zij stelde voor om bij formulering van nieuwe regelgeving meer het bedrijfsleven te betrekken. Dekker: “Niet alleen in de voorfase moeten wij worden betrokken. Ook na de inwerkingtreding moeten de regels nog een keer worden getoetst.”

Reageer op dit artikel