nieuws

Bouw museum Nijmegen dank zij sponsoring

bouwbreed

Dank zij veel sponsorbijdragen en een greep in de grondreserves heeft Nijmegen nu de financiering voor de bouw van een nieuw Kunstmuseum aan het Kelfkensbos rond.

De totale stichtingskosten worden geraamd op f.26 miljoen; met de uitvoering wordt in 1996/97 begonnen.

In het museum worden de kunstcollectie van het eigen museum Commanderie van Sint Jan en die van het provinciale museum Kam samengebracht. Het bestaande gebouw van Kam, dat vooral voorwerpen uit het rijke Romeinse verleden van de stad bevat, kan daarna geheel voor restauraties en onderzoek worden benut. De bouw van het nieuwe kunstmuseum wordt nodig geacht omdat de bestaande gebouwen voor toeristen nogal moeilijk te vinden zijn. Het Kelfkensbos, waarop het museum zal worden gebouwd, sluit aan op het Valkhof en de vernieuwde Waalkade alsmede het stadscentrum. Verwacht wordt dat zo de toeristische functie van de stad wordt versterkt.

Voor de bouw is door de stad al eerder bijna f. 15 miljoen uitgetrokken en door de provincie Gelderland f. 7,2 miljoen. Moest nog een gat van een kleine f. 4 miljoen worden gedicht. Dit is gelukt door sponsoring door diverse bedrijven uit de regio. Als hoofdsponsor zal de energiemaatschappij Nuon een bedrag van f. 1- a f. 1,5 miljoen beschikbaar stellen. Het ministerie van WVC heeft een half miljoen toegezegd. Uit haar eigen grondreserves put de gemeente nog eens f. 2 miljoen waarmee de stichtingskosten rond zijn. Voor het begin van de bouw in 1996/97 krijgen archeologen een jaar tijd voor opgravingen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels