nieuws

Boskalis Westminster heeft wind in de zeilen

bouwbreed

Het baggerconcern Koninklijke Boskalis Westminster uit Papendrecht heeft een uitstekend jaar achter de rug. Ondanks de mislukte overname van Ballast Nedam steeg de winst met meer dan 40 procent.

In vrijwel alle sectoren van het baggerconcern was sprake van voldoende werkzaamheden en hoge materiaalbezetting. De omzet op verricht werk over 1993 nam hierdoor toe met 28 procent tot f. 1,2 miljard. Deze stijging kwam geheel autonoom tot stand en werd met name gerealiseerd in de Europese markten en het Verre Oosten. Alleen Nederland bleef achter. De omzet op basis van opgeleverde werken bedroeg f. 1,072 miljard (f. 983 miljoen).

Over 1992 zorgden vooral de Duitse baggeraars van Heinrich Hirdes voor een explosieve groei van de omzet. Dit bedrijf werd, als laatste grote overname, half 1991 verworven.

Het bedrijfsresultaat steeg met 40 procent tot f. 77,6 miljoen. Als gevolg van lagere rentelasten en hogere resultaten uit deelnemingen werd een resultaat van f. 76,3 miljoen (f. 53,6 miljoen) behaald. De daling van de rentelasten waren een gevolg van de positieve kasstroom en de uitgifte van achtergestelde converteerbare obligatielening van f. 80 miljoen.

Opgemerkt moet worden dat de jaren van compensabele verliezen voorbij zijn. De belastingdruk steeg van f. 1,1 miljoen naar f. 10,7 miljoen. “De belastingen hebben volledig betrekking op in het buitenland gegenereerde winsten.”

Boskalis verwacht dat 1994 eveneens een goed jaar gaat worden. “Op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille wordt een activiteitenniveau verwacht in dezelfde orde van grootte als in 1993 en wordt een toename van het resultaat mogelijk geacht”, aldus het bedrijf.

De orderportefeuille bleef vorig jaar met f. 946 miljoen op een goed niveau (f. 1,012 miljard).

Reageer op dit artikel