nieuws

Borgbedrijf Interborg keert dividend uit

bouwbreed Premium

Op grond van de ontwikkeling van de resultaten in de vijf jaar van haar bestaan stelt de borgtocht- en herverzekeringmaatschappij Interborg aandeelhouders voor om over 1993 voor het eerst dividend te betalen. De uitkering wordt f. 0,75 per aandeel van f. 12,50 nominaal.

De nettowinst van Interborg steeg verleden jaar met 2,5 procent tot f. 900000. De omzet ofwel het brutopremie-inkomen nam met 14 procent toe tot f. 7,2 miljoen.

Interborg tekent daarbij aan dat de omzet in de eerste drie maanden van dit jaar met 26 procent is gestegen ten opzichte van die in dezelfde periode van 1993.

Van de winst wordt 75 procent ingehouden, waardoor het aansprakelijk vermogen is aangegroeid tot zevenmaal het wettelijk vereiste.

Het bedrag waarvoor nieuwe garanties werden gesteld, steeg vorig jaar van f. 547 miljoen naar f. 640 miljoen.

Alhoewel de marktomstandigheden in de bouwnijverheid, de metalektro-industrie en de transportsector f. branches waarin Interborg werkzaam isf. niet wezenlijk zullen verbeteren, verwacht de maatschappij voor dit jaar een verdere groei van de garantieportefeuille en de winst.

Reageer op dit artikel