nieuws

Bij kleine bouwbedrijven weinig medezeggenschap

bouwbreed

Het is met de medezeggenschap in de bouw slecht gesteld. Uit acties van de vakbonden blijkt dat veel bedrijven met meer dan 35 werknemers niet voldoen aan de verplichting tot het instellen van een Ondernemingsraad. Maar ook in de categorie bedrijven met 10-35 werknemers is sprake van een bedroevende situatie. Want van alle bedrijfstakken voldoet de bouw het slechtst aan de verplichting minimaal twee keer per jaar een personeelsvergadering (pv) te houden.

Dit laatste valt op te maken uit het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerde rapport “Stimulering van medezeggenschap in kleine bedrijven”. Dat bevat de resultaten van onderzoek, uitgevoerd door het bureau Marktplan Adviesgroep te Amsterdam.

Bedrijven met 10 tot 35 werknemers hoeven op grond van de wet geen OR in te stellen. Wel zijn ze verplicht om ten minste twee keer per jaar met het voltallige personeel bijeen te komen. Die bijeenkomst heet in de wet personeelsvergadering.

Tijdens die pv ke door de werknemers en door de ondernemer alle onderwerpen aan de orde worden gesteld, die van belang gewacht worden voor de onderneming en de collectiviteit van de werknemers.

Niet bekend

Hoge opkomst

De onderzoekers stellen vast dat bij bedrijven die wel een pv beleggen, de opkomst van de werknemers zeer hoog is.

Maar werknemers van een aantal bedrijven is sceptisch over die medezeggenschap. Zij menen dat hun inbreng in de pv weinig oplevert. Van inspraak en meebeslissen is volgens hen geen sprake. Werkgevers zijn die voldoen aan de verplichting tot overleg met het personeel zijn daarover tevreden. Zij noemen de pv gunstig voor het werkklimaat en de bedrijfsresultaten.

De onderzoekers bevestigen dat. Volgens hen zijn kwaliteit en betrokkenheid van het personeel een belangrijke concurrentiefactor aan het worden.

Reageer op dit artikel