nieuws

Beter isoleren effectief tegen kooldioxyde

bouwbreed Premium

Om tot een reductie te komen van 23% CO2 voor het jaar 2000, is een betere isolatie van woningen een effectief middel. De Rc-waarde zou dan moeten worden opgewaardeerd van Rc 2,5 m2.K/W nu tot Rc van 4,5 aldus Isover.

In de NMP2 (Nationaal Milieuplan) en de vervolgnota Energiebesparing is voor het jaar 2000 voor de gebouwde omgeving een vermindering van CO2-uitstoot van 23% ten opzichte van 1990 afgesproken. Energiebesparingen in woningen, industrie en verkeer moeten daaraan een bijdrage leveren.

Volgens Isover te Delft is dit effect alleen al te bereiken door een verbeterde isolatie van woningen en gebouwen. Een voorbeeld: als alle woningen in Nederland volgens de normen van 1990 zouden zijn geisoleerd, dan zou de uitstoot van het milieubelastende CO2 zoveel verminderen, alsof alle auto’s in Nederland niet zouden rijden.

Isoleren goed

Daaruit moge blijken dat het isoleren van daken, muren, wanden en niet in de laatste plaats beganegrondvloeren in woningen een buitengewoon goed middel is om die reductie van CO2 te verkrijgen. Er worden maar liefst vijf vliegen in een klap geslagen.

De woning wordt beter geisoleerd en het comfort daardoor verhoogd. Er wordt op energie en daarmee op energiekosten bespaard.

Vervolgens wordt daardoor de uitstoot van kwalijke stoffen van de verwarmingsapparatuur, zoals NOx (stikstoffen), CO (koolmonoxyde) en CO2 (kooldioxyde) verminderd. Om de vermindering van vooral het schadelijke CO2, verantwoordelijk voor het broeikaseffect, te bereiken zijn aanvullende isolatiemaatregelen dringend gewenst.

Vooral met betrekking tot de bestaande bouw zal een inhaalslag moeten worden geleverd, aldus Isover. Dat wil niet zeggen dat aan nieuwbouw geen extra aandacht moet worden besteed. Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 90000 woningen bijgebouwd.

Dat betekent dat die veel beter geisoleerd moeten worden om de norm van 23% CO2 uitstootvermindering in het jaar 2000 te ke halen.

Voor nieuwbouw woningen wordt dit break even point bereikt als de isolatiewaarde van Rc 2,5 m2.K/W van woningen, wordt verhoogd tot Rc 4,5. Daarvoor zijn wel constructieve aanpassingen vereist. Bij de huidig gangbare spouwmuurconstructie is volgens Isover een Rc-waarde van 3,0 m2.K/W een haalbare isolatiewaarde.

Kosten beperkt

Volgens Isover zijn de kosten voor aanpassingen van woningconstructies om de isolatiewaarde van 4,5 te bereiken beperkt. “Waarom nu niet iets meer investeren, om straks veel meer te besparen”, zo vraagt Isover zich af.

“Waarom wordt bijna altijd gekozen voor het minimum?”

Voor de produktie van 1 kg glaswol is volgend het bedrijf 5 a 6 kWh nodig. De besparing die met deze hoeveelheid glaswol wordt behaald bedraagt echter zo’n 75 kWh, dus ruim een factor 10 meer energiewinst. Per jaar wordt volgens Isover de energie-investering aan glaswol twaalf maal terugverdiend.

Reageer op dit artikel