nieuws

Bedrijfsleven wel geussennteresseerd in groene Randstad

bouwbreed

Nederlandse ondernemers zijn bereid geld op tafel te leggen voor de aanleg van grote groengebieden in de Randstad. Zij willen dan wel in die gebieden hun gang ke gaan. Vooral de horeca, poontwikkelaars en ontgronders voelen wel wat voor financiele samenwerking met de overheid om de groengebieden van de grond te krijgen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ondernemers in de regio Utrecht gehouden in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In de Randstad moeten volgens het Structuurschema Groene Ruimte zes groengebieden komen ter grootte van 1000 tot 2000 hectare. Het betreft aaneengesloten gebieden met recreatiemogelijkheden, bos en natuur. De potentiele investeerders vinden dat de overheid flexibel moet zijn omdat hun plannen in sommige gevallen botsen met bestaand beleid, bij voorbeeld op het gebied van de woningbouw. De private bijdragen ke daarentegen de aanleg van groengebieden gemakkelijker mogelijk maken. Bovendien is het volgens de onderzoekers mogelijk dat op termijn het bedrijfsleven meer geld investeert in de aanleg van groen dan de overheid. Het ministerie van Landbouw wil de resultaten van het onderzoek over enkele weken bespreken op een symposium in Amsterdam.

Reageer op dit artikel