nieuws

Afstudeerprijs Staal zeer professioneel uitgewerkt

bouwbreed

Dit jaar is bij de vier categorieen van de ‘Afstudeerprijs Staal’ slechts een enkele eerste prijs toegekend. Die viel te beurt aan E.L.G. van Kampen met zijn afstudeerpo voor een winkelcomplex met cafetaria over de Frankrijklei in Antwerpen. “Zeer professioneel uitgewerkt. Onvoorstelbaar hoeveel werk is verzet”, oordeelde de jury.

Dit werd bekend gemaakt op de Researchdag 1994 van het Staalbouwkundig Genootschap gisteren in de Aula van de TU Delft. Het genootschap stelt jaarlijks afstudeerprijzen ter beschikking voor werk van studenten aan Hogescholen, Academies van Bouwkunst en de Technische Universiteiten in Delft en Eindhoven.

De Afstudeerprijs Staal brengt waardering tot uiting aan studenten, die in de laatste fase van hun opleiding een belangrijk deel van hun afstudeerwerk aan staal hebben gewijd. De prijs kent vier categorieen, waarin door de jury een eerste en een tweede prijs en ook een eervolle vermelding kan worden toegekend.

Van de dertien inzendingen voor het studiejaar 1992/93 hebben er zes een onderscheiding gekregen. Er werd slechts een eerste prijs toegekend. Dat betrof het afstudeerwerk van E.L.G. van Kampen van de Hogeschool Midden-Brabant, afdeling Bouwkunde Tilburg.

Juryrapport

“Het winkelcomplex, op een locatie in Antwerpen, is een ontwerp van eigen hand. De jury is vol lof over het eigen ontwerp, de aanpak, en de uitwerking van het gehele complex. Het afstudeerpo is zeer professioneel uitgewerkt, het is onvoorstelbaar hoeveel werk de afstudeerder heeft verzet. Constructief gezien is de afstudeerder moeilijke problemen, zoals schijfwerking, niet uit de weggegaan. Alle constructies zijn overwogen en goed passend op elkaar. De afstudeerder is in staat details te abstraheren.”, aldus de jury in haar rapport.

Van Kampen maakte een ontwerp voor een overdekt winkelcentrum over de Frankrijklei, een drukke, doorgaande autoweg in het centrum van Antwerpen. Twee glazen piramides , gedeeltelijk ondergronds gelegen, dienen als herkenningspunten voor het complex.

Tussen de twee piramides ligt een derde, afgeknotte en eveneens verzonken piramide, die met aarde is afgedekt. Deze fungeert als parkachtige toegang tot het complex. De laagste vloer ligt op 7,2 m onder maaiveld, de hoogste vloer op 8,25 m boven maaiveld. De top ligt op een hoogte van 19 m boven maaiveld.

Stabiliteit

Behalve aan het stedebouwkundig en architectonisch ontwerp heeft Van Kampen veel aandacht besteed aan de stabiliteit van zowel de inwendige betonconstructie als de glazen buitengevels. De constructie bestaat uit betonnen kolommen en vloeren in het interieur rondom een betonnen kern en een gevelconstructie van grote stalen deltaliggers op de hoekpunten van de piramides.

Deze twee, op zich stabiele, gebouwdelen zijn met draaibare stabiele driehoeken aan elkaar gekoppeld ter plaatse van de vloeroverstekken. Van Kampen heeft bij zijn afstudeerwerk ook economisch onderzoek gedaan naar de gevelconstructie. Bovendien toetste hij het ontwerp op de aspecten onderhoud en gebruiksvriendelijkheid.

Het winnend afstudeerpo ‘Winkelcomplex met cafetaria in Antwerpen’ van E.L.G. van Kampen.

Reageer op dit artikel