nieuws

Acute vergiftiging door oplosmiddelen kan vaak worden voorkomen

bouwbreed

Organisatorische en technische maatregelen ke het leeuwedeel van de acute vergiftigingen door het inademen van organische oplosmiddelen voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De onderzoekers hebben alle gevallen uit 1992 bekeken waarin artsen het NVIC raadpleegden over een mogelijke vergiftiging op het werk door organische oplosmiddelen. Het ging om 36 gevallen waarbij 55 mensen waren betrokken. Volgens de onderzoekers ligt in werkelijkheid dit aantal veel hoger, doordat lang niet alle gevallen bij het NVIC bekend zijn. Zo werden opvallend weinig vergiftigingsgevallen gemeld uit ‘klassieke’ beroepen met een hoge blootstelling aan organische oplosmiddelen, zoals schilders. De onderzoekers denken dat dit komt doordat schilders bekend zijn met de acute vergiftigingsverschijnselen die meestal van voorbijgaande aard zijn, waardoor zij niet zo snel een arts zullen raadplegen

Industrie

De gemelde vergiftigingsgevallen deden zich vooral voor in de industrie en in de sector ‘overige dienstverlening’ en meestal tijdens het werken met schoonmaakmiddelen. In 35 procent leidde de vergiftiging tot ziekteverzuim, terwijl in 5 procent ziekenhuisopname noodzakelijk was. De klachten betroffen onder meer hoofdpijn, duizeligheid, coroterdinatiestoornissen, huid-, mond- en keelklachten, prikkelende ogen en maagstoornissen. Volgens het NVIC had 82 procent ke worden voorkomen door het treffen van organisatorische en technische maatregelen.

In het eindrapport, ‘Acute work-related poisoning by organic solvent in the Netherlands’, worden aanbevelingen gegeven om de beroepsmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen te beperken.

Reageer op dit artikel